julia-monning-2.jpg
24 maart 2023

Geef de pen door! met Julia Monning

Mijn naam is Julia Monning. Na een carrière als professioneel danseres heb ik de opleiding fysiotherapie gevolgd en deze in 2008 afgerond. Sindsdien ben ik werkzaam in de eerste lijn, bij FS Fysio in Capelle aan den IJssel. Daarnaast heb ik tot 2015 als docent en fysiotherapeut bij Codarts - Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam gewerkt. In 2018 heb ik mijn Master of Science in de psychosomatische fysiotherapie (psf) aan de Hogeschool Utrecht afgerond.

In mijn werk als psf’er verbind ik kennis en ervaring uit mijn tijd als danseres en mijn werk als therapeut. De verbinding tussen emoties en het bewegend lichaam lopen als een rode draad door mijn leven. Waar ik als danseres beweging inzette om emoties en verhalen uit te beelden, zet ik beweging nu in om emoties en verhalen in anderen los te maken.

Tijdens mijn masterstudie heb ik mij gespecialiseerd in psychosociale problematiek bij kanker. Tijdens en na de medische behandeling bij kanker kunnen zwaarwegende problemen ontstaan op het gebied van bijvoorbeeld angst, vermoeidheid, trauma en lichaamsbeeld. De problemen zijn altijd multifactorieel van aard en vragen om specifieke kennis en een holistische, fenomenologische aanpak. Zowel de geleefde ervaringen van de patiënt als ook de leefomgeving, het verleden en de specifieke medische factoren moeten in overweging genomen worden.

In mijn optiek beweegt de psf zich tussen fysiologie, psychologie en lichaamsgerichte therapie. Hiermee verbindt de psf (para)medische, wetenschappelijke, neurofysiologische, fysiotherapeutische, psychologische, sociaal-maatschappelijke en filosofische kennis.

Bij complexe gezondheidsproblemen zoals in de oncologie, wordt een mens geraakt in alle levensdomeinen. Multifactoriële en transdisciplinaire kennis is nodig om in dit domein mensen goed te kunnen helpen in een dusdanig ingrijpende levensperiode.

Psf kan hierbij een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld kan bij borstamputatie naast de anatomisch/fysiologische problemen zoals bewegingsbeperking en lymfeoedeem ook een verstoord lichaamsbeeld optreden. Ook kan er sprake zijn van een rouwproces na het verlies van een lichaamsdeel of sprake zijn van angst voor recidief, posttraumatische stress symptomen na de diagnose van een levensbedreigende ziekte of als reactie op de gevolgen van de medische behandeling (denk aan haaruitval bij chemo, langdurige isolatie tijdens de behandeling bij leukemie of het niet mogen bewegen/vastzetten tijdens bestraling).

Om mensen zo goed mogelijk te begeleiden is niet alleen specifieke kennis maar ook samenwerking met bv oncologie fysiotherapeuten, oedeemtherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, diëtisten en medische specialisten nodig. Zelf werk ik op onze praktijk samen met een oncologie fysiotherapeute en oedeemtherapeuten, werken wij samen met de ziekenhuizen in de omgeving en hebben wij het Paramedisch Oncologienetwerk Capelle a/d IJssel en omstreken opgericht.

Ik denk dat de psf in veel opzichten nog in de kinderschoenen staat. Ik ben bijvoorbeeld van mening dat de verschillende gebieden waar de psf zich op richt specifieke aandacht en kennis nodig hebben. Dit zie ik terug in de begeleiding van oncologie patiënten. Deze patiënten hebben andere kennis en aandacht nodig dan bijvoorbeeld burn-out of ALK. De holistisch fenomenologisch/hermeneutische aanpak en psychosomatisch wetenschappelijke kennis blijven de belangrijkste gemeenschappelijke noemer, maar specifieke medisch/wetenschappelijke kennis per aandoeningsgebied zijn belangrijk. Het NFP heeft hierin een belangrijke rol om de verschillende gebieden te bundelen en kennis te bevorderen. Idealiter zie ik een continue kennisverbreding voor de psf en verdieping binnen de aandoeningsgebieden.

Mochten er collega’s zijn die interesse hebben om in de oncologie te werken neem dan graag contact op: [email protected].

 

Lees ook de bestuurder aan het woord

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@df5471c7

Bestuurslid aan het woord – Secretaris Annet Timmerman

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@d0b2f7eb

Bestuurslid aan het woord – Voorzitter Thirza Douglas

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@1535a539

Bestuurslid aan het woord – Wineke Snel

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@42422a87

Bestuurslid aan het woord – Arwen Smit

Lees verder