daron-buenting-knip.jpg
23 maart 2023

Goed besturen is niet democratisch ...

... maar is verbinding zoeken en goed overbrengen waar wij als psychosomatisch fysiotherapeuten voor staan.

Er komen in de regio’s steeds meer samenwerkingsverbanden en hier worden afspraken gemaakt hoe er het beste multidisciplinair samengewerkt kan worden. Het is belangrijk dat de fysiotherapie goed vertegenwoordigd is in de besturen. Maar hoe doe je dat naast je dagelijkse werk, waar haal je de motivatie vandaan? Spreekt besturen je aan? Bij deze doe ik een oproep om je te verdiepen in bestuurstaken want de zorg heeft je hard nodig.

Mijn verdieping was de opleiding Health Care Potentials II. Het doel van deze opleiding van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is eerstelijnszorgprofessionals met elkaar verbinden en voorbereiden op een bestuurlijke rol. Bij deze opleiding hebben wij diverse bestuurlijke en bedrijfsmatige vraagstukken doorlopen die toegepast kunnen worden in een regionale situatie. Het programma is een combinatie van inhoud, vaardigheden en skills. Het gaat over leiderschapschap maar ook over de inhoud van de zorg. Je kan het vergelijken met een experimenteerruimte waarin het samen leren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden aan bod komen, om te werken aan de zorg voor de toekomst. 

Wat heeft de opleiding mij gebracht?

De opleiding heeft mij niet alleen achtergrondkennis gegeven over wat erbij komt kijken als je bestuurt maar ook ben ik anders gaan kijken naar vraagstukken. Wat is het belang van de andere partij bij bepaalde keuzes? Hoe kan het wel, in plaats van ‘dit kan niet’. Waar ik vroeger nog veel dacht vanuit mijn eigen discipline, heb ik gemerkt dat besturen echt een ander vak is. Ik ben mij meer bewust geworden van mijn eigen rol en leer daar nog steeds veel over. Mijn doel is om de fysiotherapeut een gezicht te geven binnen de besturen, hierbij probeer ik altijd het bruggetje te maken naar ‘wat heeft mijn patiënt hieraan?’

Om mee te denken over de toekomst van de zorg, is het belangrijk dat wij (fysiotherapeuten) onszelf steeds meer uitnodigen aan de overlegtafels. Ik heb gemiddeld drie vergaderingen per week en ik ben gemiddeld 8 uur per week bezig met mijn taken als bestuurder. Het combineren met mijn taken als psychosomatisch fysiotherapeut werkt goed voor mij, anders ben je alleen maar aan het besturen. Ik ben naast mijn rol als bestuurder bij de NFP ook bestuurslid van de FysioZorgAmstelland (FZA), een coöperatie van fysiotherapiepraktijken in de regio Amstelland. Het doel van deze organisatie is het in kaart brengen van de fysiotherapie binnen de regio. Tevens is er een regio-organisatie (Stichting Amstelland Zorg) die multidisciplinair is ingericht en waar de FZA onderdeel van is. De regio Amstelland is een voorbeeld voor vele regio’s om de zorg multidisciplinair te organiseren.

Als je van vergaderen geen energie krijgt, dan is besturen niet jouw ding. Maar wil je meedenken met veranderopgaves, de rol van de (psychosomatisch) fysiotherapeut binnen de snelle veranderingen in de zorg, verdiep je dan in een bestuursfunctie. Het is een mooi vak wat veel voldoening geeft. Heb je vragen of wil je meer informatie hebben, je kunt mij altijd mailen ([email protected]).

Met collegiale groet,

Daron Buenting, bestuurslid NFP