Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde competenties en vaardigheden van een moderne psychosomatisch fysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Kwaliteitsregister

Psychosomatisch fysiotherapeuten staan in het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (v/h Centraal Kwaliteitsregister (CKR)) geregistreerd. De meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie vind je in het beleidsdocument op de website van KRF NL.