msg-klein-2.png
17 juni 2021

MSG Science Netwerk

De verenigingen die participeren in de MSG-groep, NFP, NVFS, NVOF en de NVMT, hebben in samenwerking met de VU (opleiding Master Musculoskeletaal Fysiotherapie Researcher) een Science Netwerk opgericht.

Wat is het Science Netwerk?

Het netwerk wordt ingezet om de wetenschappelijk onderzoeker in opleiding kennis te laten maken met fysiotherapie in eerste, tweede, derde lijn, en binnen de bedrijven sector. Daarnaast zal deze directe link tussen VU en de aangesloten Science Netwerk praktijken gebruikt worden om a) onderzoeksvragen te verzamelen in alle geledingen binnen de MSG; en b) direct fysiek onderzoek en metingen te doen bij diverse patiëntenpopulaties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Het Science Netwerk wil ook een direct podium zijn voor intercollegiaal contact, discussies te initiëren en kennisdeling.

Voor wie?

Het Science Netwerk is voor alle leden van de NFP die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en deze een boost wil geven door te participeren in:

a) het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie

b) de praktijk wil openstellen voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek

c) dataverzameling

Om wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten bij de praktijk, is het van belang dat onderzoekers kennis hebben van de fysiotherapie en hier affiniteit mee krijgen/hebben. Hiervoor moeten onderzoekers in aanraking komen met usual care fysiotherapie. We hanteren daarom geen intrede-eis tot deelname in het Science Netwerk. Wel kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan ervaring, locatie en kennis voor het kunnen participeren in onderzoek op locatie.

Wat levert het me op?

Een ieder die participeert in het Science Netwerk ontvangt een logoschild , zodat het voor patiënten en stakeholders duidelijk is dat je participeert in het Science Netwerk. Ten tweede kun je deelnemen aan de 10-maandelijkse capita selecta die door de VU worden georganiseerd (accreditatie 2 punten). Voor deze capita selecta worden bekende (inter) nationale sprekers uitgenodigd een lezing te houden, gevolgd door een discussie over de betekenis van de voorgedragen materie voor de fysiotherapeut, jouw handelen in de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek.

Hierdoor ontstaat een directe link tussen de onderzoekers (in opleiding) en de fysiotherapeut in de praktijk en je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen op jouw vakgebied. Aan deze capita selecta zijn geen kosten verbonden als je actief deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek. En als je niet actief deelneemt maar toch lid bent van het Science Netwerk ontvangt je hiervoor een forse korting.

Factsheet Science Netwerk

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd in de ontwikkeling van het Science Netwerk. Speciaal voor onze leden is er een factsheet ontwikkeld om alles overzichtelijk te presenteren. Log in en bekijk deze factsheet.

Factsheet MSG Science Netwerk