nov-2021-profielfoto-thirza.jpg
24 maart 2022

Bestuurslid aan het woord – Voorzitter Thirza Douglas

Dit jaar zal elk kwartaal een bestuurslid vertellen wat haar bezighoudt en een inkijkje geven in wat we doen bij/voor de NFP. Deze keer is het woord aan Thirza.

Centraal in mijn blog is de samenwerking die ik zoek binnen en buiten ons vak. Hoe ik dat doe? Lees dan verder!

We hebben we een prachtig jaarplan 2022 staan waarin ik als voorzitter vooral bezig houd met de zichtbaarheid van de psychosomatisch fysiotherapeut, belangenbehartiging naar de verzekeraars en de stakeholders, dit alles voor de zichtbaarheid van de psychosomatisch fysio in de wijk. Ik neem jullie graag mee in mijn belevenissen van de afgelopen tijd. En wat ons te doen staat in de toekomst.

Standpunt Covid-19

Afgelopen jaar heb ik ontzettend leuke activiteiten ontwikkelt voor de NFP. Het belang van vroeg ingrijpen bij psychosomatische klachten rond COVID-19 was zo helder dat we een prominente rol hebben gekregen in het KNGF-standpunt fysiotherapie bij COVID-19. Ook gaven we een mooie webinar over de samenwerking rond dit thema. Dit webinar is voor leden terug te zien op de KNGF-website.

Wetenschappelijke ontwikkelingen

Daarnaast spreken we met opleidingen, wetenschappers en aanpalende beroepsverenigingen over een onderzoeksagenda om de wetenschappelijke evidentie van ons vak sterker te maken. Dit zal hopelijk naadloos aansluiten of aangevuld worden met de uitkomsten van het beroepsprofiel.

Rond wetenschap en opleidingen heeft de internationale vereniging International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH)IOPTMH afgelopen jaar flinke stappen gezet. Het nieuwe bestuur IOPTMH heeft vier commissies in het leven geroepen. Linda Slootweg, afdelingshoofd van de master psychosomatiek aan de HU, neemt namens Nederland zitting in de commissie opleiding. ( linkje naar een mogelijk artikel van Linda Slootweg die in de committee education zitting heeft genomen).

Samenwerking is een belangrijk thema voor 2022:

We zien als NFP een belangrijke rol voor ons psychosomatisch fysiotherapeuten in de Juiste Zorg Op de Juiste Plek en het wijkgericht werken. Wij zien onze rol in het vroeg signaleren van psychosociale problematiek en het beïnvloeden van coping en gezond gedrag om duurdere zorg te voorkomen. In dat kader ben ik als voorzitter veel in gesprek om ons te profileren:

  • het Trimbos-instituut,
  • de beroepsvereningen voor oefentherapeuten Ceasar en Mensendieck (VvOCM/Platform Psychosomatisch oefentherapeut) en Psychomotoren Therapeuten (PMT),
  • ook de ergotherapeuten en
  • de collega's binnen de fysiotherapie.

Ik krijg enorm veel energie van het sparren met deze mensen. Vooral het helder maken waar we elkaar kunnen inzetten, zodat we de patiënt in zijn steeds complexer wordende hulpvraag efficiënt kunnen blijven helpen.

Samen met het KNGF hebben we een stuurgroep ingesteld voor het beroepsprofiel fysiotherapie, waarin we voor het eerst in de geschiedenis met álle verbijzonderingen 1 beroepsprofiel mogen schrijven. We hebben ons in de stuurgroep hard gemaakt om het gesprek met elkaar aan te gaan waar de verschillende verbijzonderingen een meerwaarde hebben en waar we elkaar in kunnen zetten. Een prachtige manier van domeinoverstijgend werken, eenheid in ons vak en van vertrouwen in elkaar.

Mijn bestuurlijke uitdagingen

Wat ik moeilijk vind in mijn bestuurswerk is de vertaalslag maken van de complexe bestuurlijke zaken die spelen, de gevoeligheid rond sommige onderwerpen, de wet- en regelgeving en ons zorglandschap naar wat jullie in je dagelijkse praktijk tegen komen. Het is niet makkelijk om zomaar even een diagnosecode in een basisverzekering te krijgen of voor een bepaalde aandoening psychosomatische codes te mogen gebruiken. Daar gaat soms drie jaar van lobbyen overheen. Dat vind ik echt heel erg leuk om te doen met de lange termijnveranderingen en onze visie voor de psychosomatiek in het hoofd. Ik vind het lastig dat jullie dat niet op korte termijn op de werkvloer merken.

Ik kom graag in contact met jullie. Heb je een vraag of een suggestie? Stuur me een mail op [email protected].

Thirza Douglas

Voorzitter NFP

Lees ook: Geef de pen door

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@95dfa68b

Geef de pen door! met Anneke van Dalfsen

Lees verder