collage-geef-de-pen-door-2021-.jpg
14 december 2021

Geef de pen door! Reflectie

Het afgelopen jaar hebben jullie kennis kunnen maken met deze leden in de rubriek ‘geef de pen door’. Deze leden stelden zichzelf voor, beschreven waarom zij psychosomatisch fysiotherapeut wilden worden, wat hier zo mooi aan is en wat zij zouden doen als zij in het bestuur van de NFP zouden zitten.

Met regelmaat krijgen we te horen dat deze stukken met plezier gelezen worden, bijvoorbeeld op het congres maar ook bij het aanschrijven van de volgende persoon in de reeks.

De vraag wat je zou doen als je in het NFP bestuur zou zitten is een goede peilstok voor ons om te checken of we aandacht en prioriteit aan de juiste onderwerpen schenken en daarmee dus voldoen aan de belangrijkste taak van een vereniging: de belangen behartigen van de leden. Lees hier meer.

Terug kijkend naar afgelopen jaar kwamen de volgende thema’s naar voren: samenwerking, tarieven, wetenschap en profileren.

Zo gaf Patricia aan: ‘Ik zit in diverse multidisciplinaire teams en denk dat de NFP hier ook een goede slag zou slaan om deze teams en samenwerkingsverbanden aandacht te geven.’

Mirthe schreef: ‘Als ik in het bestuur van de NFP zou zitten, zou ik het een interessant vraagstuk vinden voor ons vak of er een mogelijkheid en onderbouwing is voor een verruimde behandeltijd, plus passend tarief voor PSF in de eerste lijn.’

Wouter gaf aan: ‘Ik hoop dat de NFP het verbinden en werken met het lijf echt als kernkracht van de psychosomatisch fysiotherapeut blijft zien en in de identiteitsbeschrijving houdt. Als ik in het bestuur zou zitten, dan zou ik me daar voor inzetten. En ook mensen proberen te vinden die daar de wetenschappelijke onderbouwing bij kunnen verzamelen.’ 

Aniet raadde aan om in gesprek te blijven met de zorgverzekeraars, en ons te blijven profileren met de bijbehorende vergoedingen.

Maaike schreef: ‘Het NFP heeft voor mij een belangrijke functie in het veld van de zorg. In het handhaven en versterken van onze positie en bijbehorend goed uurtarief in het zorgveld.’

De thema’s sluiten mooi aan bij ons (meerjaren) plan. In 2022 blijven we jullie op de hoogte houden van voortgang op deze onderwerpen. Ook ‘geef de pen door’ zal voorlopig blijven bestaan zodat we elkaar beter leren kennen, delen wat voor een mooi vak we uitoefenen en waar behoeftes liggen!

 

Lees ook de bestuurder aan het woord

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@d0b2f7eb

Bestuurslid aan het woord – Voorzitter Thirza Douglas

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@df5471c7

Bestuurslid aan het woord – Secretaris Annet Timmerman

Lees verder
org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@42422a87

Bestuurslid aan het woord – Arwen Smit

Lees verder