nov-2021-profielfoto-annet.jpg
31 mei 2022

Bestuurslid aan het woord – Secretaris Annet Timmerman

Elk kwartaal zal een bestuurslid vertellen wat haar bezighoudt en een inkijkje geven in wat we doen bij/voor de NFP. Deze keer is de beurt aan Annet.

Hallo allen,

Als secretaris in het NFP bestuur ben ik continue bezig met continuïteit, 😋. Misschien wel vooral omdat ik het zelf prettig vind én om mijn bestuursgenoten te ondersteunen, zorg ik voor overzicht.  

Dat betekent dat ik onze jaar-agenda beheer, de maandelijkse bestuursvergaderingen plan, maar ook de extra bijeenkomsten help vormgeven. Tijdens de bestuursvergadering ondersteun ik de voorzitter door onze agenda voor te bereiden en de besproken inhoud te notuleren. Gedurende mijn zitting, nu 3 jaar, is dit proces steeds strakker en daarmee efficiënter geworden.  

Mede door corona hebben we al meer dan 2 jaar digitaal vergaderd. Dit heeft voordelen, geen reistijd, korter vergaderen en dit kan in mijn pyjamabroek... Maar ik merk ook echt nadelen; ik mis de lolletjes, de 1-2tjes en de ruimte voelen om ergens over uit te wijden; om echt van gedachten te kunnen wisselen. Toch leuk om daar achter te komen; daar waar ik eerder hamerde op efficiëntie, merk ik nu dat ook dáár balans in nodig is. Komende vergadering is voor het eerst weer live, op kantoor. Ik zorg voor de koeken 😊.

In de portefeuille kwaliteit vind ik de link leggen tussen wetenschap en de praktijk het gaafst. Ik ben altijd enthousiast geweest over wetenschap, immers moet wat je doet aan interventies wel zinvol zijn. In de opleiding leer je meer wetenschappelijk te denken, maar een echte wetenschapper ben ik niet. Het meedenken, feedback geven, aansluiten en samenbrengen van kennis is enerzijds dus heel gaaf en anderzijds uitdagend voor mij. We participeren in meerdere richtlijnen op meerdere niveaus. Soms komt er ineens veel op ons af en dan zijn we zo blij met jullie als leden, die hier aan bijdragen. Een doel van ons is om jullie participatie hierin te vergroten. Een belangrijke stap is in kaart brengen waar de expertise zit binnen ons ledenbestand. Aan de andere kant zijn er grote stappen gezet in het in kaart brengen van de wetenschappers. Faciliteren in het bij elkaar brengen van beide groepen is een belangrijke taak voor de NFP om in te faciliteren.   

Vanuit het NFP bestuur ben ik in de MSG Science Netwerk Fysiotherapie - scholings commissie gegaan. Afgelopen april vond het lustrum symposium plaats. Hierin is de coördinator erg actief en heb ik slechts ondersteunende werkzaamheden verricht. Ik  merk hierin dat het leuk is om lijnen te leggen. En op zo'n symposium zijn er allerlei nieuwsgierige mensen bij elkaar; dat is zo inspirerend! 

Wat mij wel is opgevallen; ik zie relatief weinig psychosomatische fysiotherapeuten én het gaat wel veel over psychosomatiek... Ik zal dit toelichten. Naast meer elementaire wetenschap; stofjes in bloed, vezels in spieren en validiteit van een lijst, wordt er toch regelmatig na een onderzoek geconcludeerd dat er meer onderzocht moet worden .. en dan, dan.. valt toch op dat het onderzoek soms verschuift naar gedrag en brein. Wij hanteren vaak de SCEGS methode, dus wij zijn experts op dit gebied. De S voor somatiek, die staat áltijd voorop en dat is niet voor niets. De CEG; hoe denkt men, hoe voelt men en hoe gedraagt men zich bij klachten, met de S voor sociale context in ogenschouw. Misschien is het mijn bril, mijn manier van kijken en mijn vak deformatie?  Laat ik uit persoonlijke titel spreken - het valt mij op dat in een conclusie voor verder onderzoek vaak de relevantie van ons vak benoemt wordt!  

En dat is dus meteen wat mij zo enthousiast maakte over de symposium; PSF is overal en zeer relevant en aantoonbaar. Zou het meer onderzocht en aangetoond moeten worden? Hoe zien jullie dat?  

Tot slot ben ik momenteel druk met het opstarten van het congres voor 2023. Na de Covid perikelen, en dan bedoel ik vooral het 2 maal verzetten en door maatregelen steeds hebben moeten aanpassen, is er gekozen om in 2022 een andere vorm aan het symposium te geven; dit najaar volgt er een wetenschappelijke update, met hulp van het NPI. Dus de commissie, die nu start met Linda, Mirthe, Daron en Margreet is voor het congres welke in het voorjaar van 2023 plaatsvindt. De eerste bijeenkomst is geweest en er ligt een mega interessant onderwerp op tafel!

Lees ook: Geef de pen door

org.hippoecm.hst.content.beans.standard.HippoGalleryImage@9dcaa8eb

Geef de pen door! met Marianne Verhage

Lees verder