07 juli 2021

Lid worden van de NFP!

Fijn dat u lid wil worden van de NFP. Hieronder wordt uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat.

Wie kan er lid worden van de NFP?

 1. Psychosomatisch fysiotherapeuten in het deelregister van het Centraal Kwaliteitsregister of van Stichting Keurmerk Fysiotherapie kunnen bevoegd (stemgerechtigd) lid worden.
 2. Fysiotherapeuten die niet in het deelregister van het Centraal Kwaliteitsregister kunnen buitengewoon lid worden (geen stemrecht, overige rechten en voordelen / kortingen zijn hetzelfde).
 3. Aspirant-leden zijn personen die nog niet voldoen aan de bij reglement gestelde toelatingseisen.
 4. U kunt zich ook aanmelden als donateur.

Deze lidmaatschappen hebben een gekoppeld KNGF lidmaatschap.

Wat kost het lidmaatschap?

Onderstaande contributie geldt voor het jaar 2021 en is in de Algemene ledenvergadering van het najaar 2020 goedgekeurd door de leden.

Bevoegd lid

€ 233,60
Bevoegd lid 65+ € 168,60
Buitengewoon lid € 207,70
Buitengewoon lid 65+ € 142,70
Aspirant lid € 83,10
Donateur € 42,10

Hoe kunt u lid worden?

U kunt zich via de KNGF website aanmelden voor het lidmaatschap van de NFP.

Doorlooppad voor het lidmaatschap:

 • Ga naar Mijn KNGF en log in met uw inloggegevens. Indien u nog niet bent ingeschreven bij MijnKNGF (hoeft men geen lid voor te zijn), dan dient u dit eerst te doen.
 • Na het inloggen op MijnKNGF ziet u nu uw eigen pagina met alle gegevens. Ga (bovenin) naar: Mijn inschrijvingen > Lidmaatschappen > aanmelden > Soort: Beroepsinhoudelijke vereniging.
 • Vervolgens kiest u voor het NFP-lidmaatschap.

KNGF lidmaatschap

Bij het NFP-lidmaatschap hoort altijd een corresponderend KNGF lidmaatschap. Dit gekoppelde lidmaatschap vloeit voort uit de nauwe samenwerking met het KNGF ten aanzien van:

 • Kwaliteitsbeleid: hoogleraren, richtlijnen, WCF, scholingen, congressen, Centraal Kwailiteitsregister, etc.
 • Beroepsbelangen: overleg met zorgverzekeraars, consumentencampagnes, defysiotherapeut.com, etc.
 • Ledenadministratie
 • Financiele administratrie
 • ICT en websites / e-mail voorzieningen
 • Facilitaire zaken
 • Personele ondersteuning (adviseur, secretaresse)

Een belangrijk onderscheid in KNGF lidmaatschappen / contributie, is het feit of men in loondienst is of dat men zelfstandig ondernemer is. Daarnaast kan men kortingen krijgen als de partner ook lid is van het KNGF.
Voor een overzicht van de KNGF lidmaatschappen en contributie, klik hier.