17 juni 2021

Jouw stem telt

Door jouw lidmaatschap kun je mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NFP staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal-economische positie van de psychosomatische fysiotherapeut.

Invloed op de toekomst van de psychosomatisch fysiotherapeut

Uiteraard kan niet iedereen even actief zijn voor de vereniging. Het ontbreekt leden soms aan tijd en mogelijkheden om zeer betrokken te zijn. Toch is ons gezamenlijke werk van groot belang voor datgene wat we als psychosomatisch fysiotherapeut zo liefhebben: ons vak in de praktijk.

Elk lid kan belangrijke beleidsbeslissingen met zijn/haar stem direct beïnvloeden. Of het nu gaat om de opleidingseisen voor psychosomatisch fysiotherapeuten, de verdere wetenschappelijke ontwikkeling, de promotie van het vak en de kwaliteitssystemen, jij kunt direct meebeslissen. Via jouw stem in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierbij is uiteraard ook ruimte voor discussie en het inbrengen van ideeën. Dit is de essentie van de beroepsvereniging: samen beslissingen nemen over onze toekomst als zorgverlener.  

Maak dus gebruik van jouw invloed en voedt het bestuur met je know-how en stuur het beleid van de vereniging. Vanzelfsprekend kun je ook buiten de ALV contact opnemen met het bestuur. Bovendien is de vereniging altijd op zoek naar leden die zich willen inzetten als project- of commissielid. 

Kortom: we hebben jouw nodig als lid, want jij beslist.

ALV Historie

De NFP krijgt vaak vragen over ALV-stukken uit het verleden. Leden kunnen dergelijke stukken altijd opvragen via het verenigingssecretariaat. Stuur een mail met het verzoek welk document je wilt opvragen naar [email protected].