nfp-knip.jpg
06 juni 2023

Algemene Ledenvergadering

De NFP houdt met ingang van 2021 maar één ALV in plaats van twee. De ‘tweede’ bijeenkomst wordt in de vorm van een ‘bijpraatsessie’ gegoten. In verband met het goedkeuren Beroepsprofiel Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek wordt er dit jaar op woensdag 21 juni 2023 wel een ALV gehouden.

Op 21 juni 2023 werd de Algemene Ledenvergadering van de NFP digitaal gehouden. 

Het bestuur presenteerde de jaarstukken 2022 en het Beroepsprofiel Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek is besproken.

Arwen Koelman-Smit trad tijdens deze vergadering af als penningmeester, Daron Buenting neemt het stokje van haar over.

Luister de podcast van de NFP over het Beroepsprofiel Psychosomatisch fysiotherapeut! . In deze podcast vertellen Thirza en Daron wat er in het nieuwe beroepsprofiel beschreven staat.