15 november 2021

Algemene Ledenvergadering

De NFP houdt met ingang van 2021 maar één ALV in plaats van twee. De ‘tweede’ bijeenkomst wordt in de vorm van een ‘bijpraatsessie’ gegoten.

De leden stemmen over hun toekomst

Tijdens de ALV stemmen de leden over de voorgestelde besluiten van het bestuur. 
Leden ontvangen voor de Algemene Ledenvergadering een uitnodiging.