nfp-knip.jpg
18 juni 2024

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de online Algemene Ledenvergadering van de NFP, die gehouden wordt op dinsdag 18 juni online.

De agenda vind je onderaan dit bericht en de vergaderstukken vind je binnenkort op deze website. Indien je de stukken schriftelijk wilt ontvangen, kun je deze opvragen via [email protected].

De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan van de NFP. Door je stemrecht te gebruiken kun je als lid invloed uitoefenen op de koers van de NFP. Laat die kans niet voorbij gaan en kom naar de ALV!

Inhoudelijk programma
Deze ALV hebben we wederom gecombineerd met een interessant inhoudelijk programma. Bart van Buchem zal jullie kort meenemen in de herziening van de zorgstandaard FNS, waar hij als werkgroepslid bij betrokken is. Verderop vertellen we je er meer over!

Rondvraag
Wil je gebruik maken van de rondvraag, stuur dan je vraag uiterlijk 13 juni naar het secretariaat ([email protected]).

Graag tot ziens op dinsdag 18 juni. Aanmelden kan binnenkort.

Hartelijke groet,
namens het bestuur van de NFP,

Thirza Douglas
Voorzitter

Programma

Rol PSF in de behandeling van de functioneel neurologische stoornis

De zorgstandaard FNS wordt momenteel herzien en als werkgroepslid is Bart van Buchem afgevaardigd namens de NFP om hierin o.a. de rol van de PSF te beschrijven. Bart zal in een korte presentatie weergeven hoe de herziening tot stand komt en welke vragen hem bezighouden m.b.t. de rol van de PSF. Er is afsluitend ook een moment om eigen ervaringen/idee├źn hierover te delen.

Deze informatie is alleen voor leden van de NFP beschikbaar.