hartrevalidatie-sandra-verhagen.jpg
25 maart 2024

Vernieuwde richtlijn:'Hartrevalidatie bij coronairlijden en chronisch hartfalen'

Begin deze maand is de vernieuwde richtlijn 'Hartrevalidatie bij coronairlijden en chronisch hartfalen' gepubliceerd. Deze richtlijn heeft als doel een leidraad te zijn voor de dagelijkse praktijk van fysio- en oefentherapeutische diagnostiek en behandeling van patiënten met coronairlijden of chronisch hartfalen.

Thirza en Shari hebben de NFP vertegenwoordigd in de klankbordgroep tijdens het ontwikkelen van deze richtlijn.

Dat komt erop neer dat wij de richtlijn hebben becommentarieerd en feedback hebben gegeven op de psychosomatisch raakvlakken die in deze richtlijn naar voren kwamen. Bijvoorbeeld bij het behandeldoel ‘overwinnen van angst voor lichamelijke inspanning’. Als PSF zijn wij expert op dit gebied en hebben wij de tools om patiënten hierbij te begeleiden. Een voorbeeld van feedback wat is aangeleverd en ook daadwerkelijk is gebruikt in de richtlijn lees je hieronder: 

Om de psychosomatiek op de kaart te (blijven) zetten is het belangrijk dat wij gesprekspartner blijven in de ontwikkeling en de herziening van richtlijnen. Mocht je interesse hebben om hierin bij te dragen laat dit dan weten via: [email protected]