05 juni 2024

Rechtszaak master opleiding psychosomatische fysiotherapie AVANS+

Onlangs hebben deelnemers van AVANS+ (de commerciële tak van Hogeschool AVANS) protest aangetekend tegen de kwaliteit van de driejarige masteropleiding Psychosomatische Fysiotherapie.

Dat dat protest niet ongegrond is, blijkt ook uit het feit dat een onafhankelijke visitatiecommissie in opdracht van de NFP in augustus 2023 de betreffende opleiding als onvoldoende beoordeelde. Die beoordeling betekent dat de deelnemers niet in aanmerking zouden komen voor registratie als psychosomatisch fysiotherapeut. Voor de deelnemers was dit aanleiding om een civiele procedure tegen AVANS+ te beginnen. Deze zaak is op dit moment onder de rechter.

Om de opleiding alsnog erkend te krijgen, stelt AVANS+ aan de hand van de aanbevelingen uit het visitatierapport een verbetertraject op, waarna binnenkort opnieuw toetsing door de visitatiecommissie zal volgen. Wanneer de huidige deelnemers uit het derde jaar middels een (praktijk)toets kunnen laten zien dat zij over de benodigde kennis, vaardigheden en beroepshouding beschikken, horen zij thuis in het deelregister. De deelnemers weigeren echter de toets te doen en wensen geen gebruik te maken van het aanvullende (niet-verplichte) lesprogramma.

De advocaat van de deelnemers daagde ook de NFP voor de rechter, omdat hij meende dat de NFP onrechtmatig gehandeld zou hebben door een aantal deelnemers een voorlopige registratie te gunnen. Dit gaat om de ‘master-na-master’-deelnemers: zij hebben de opleiding versneld doorlopen vanwege het afronden van al een andere masteropleiding. Zij mochten van de NFP bij uitzondering, en onder voorbehoud van het behalen van een voldoende bij het extra toets moment, zich al inschrijven in het register. Ook deze deelnemers weigeren de toets af te leggen terwijl zij wel het recht willen behouden om in het register te blijven staan. De rechter kon zich hier niet in vinden en sprak de NFP vrij van elke verantwoordelijkheid in deze zaak.

Mocht je vragen hebben over deze rechtszaak, neem dan contact op met de NFP via [email protected].