05 juni 2024

Ontevreden over de therapeutische relatie;

Durft jouw patiënt dit bespreekbaar te maken?

De Alliantie kwaliteit Geestelijke Gezondheidszorg (Akwa GGZ) heeft op 8 april jl. een rapport uitgebracht met als onderwerp de therapeutische relatie.

Door middel van een enquête is in kaart gebracht hoe het gaat met de behandelrelatie om zo, waar nodig, ondersteuning aan professionals te kunnen bieden.

Het rapport bevat enkele opvallende resultaten, welke ook herkenbaar en waardevol zijn voor ons als psychosomatisch fysiotherapeuten. Lees hieronder verder welke aspecten patiënten vinden bijdragen aan de therapeutische relatie en welke aspecten zij juist vinden tegenwerken.

De enquête is door 840 panelleden ingevuld, onder andere vanuit psychologische en verpleegkundige beroepen in verschillende sectoren in de GGZ.

Nagenoeg alle zorgprofessionals en patiënten vinden dat een goede therapeutische relatie bijdraagt aan goede behandelresultaten.

Toch ervaart vrijwel iedere zorgprofessional wel eens problemen bij het aangaan van een goede therapeutische relatie 58% ervaart dit “soms” en 36% ervaart dit “zelden”. Van de patiënten is 18% niet tevreden met hun band met de zorgprofessional.

Aan patiënten is gevraagd een top 3 van drie aspecten te geven die bijdragen aan een goede behandelrelatie ofwel de relatie tegenwerken.

 

Positief

Negatief

1

Vertrouwen

(108 respondenten)

Afspraken niet nakomen

(55 respondenten)

2

Goed luisteren (33 respondenten)

Niet of slecht luisteren

(42 respondenten)

3

Eerlijkheid en openheid

(31 respondenten)

Gevoel geven geen tijd te hebben

(30 respondenten)

Ook blijkt dat patiënten waarvan de behandeldoelen voorafgaand aan de behandeling zijn afgestemd, vaker tevreden zijn over hun band met de behandelaar dan patiënten waarbij dit niet is gebeurd. Dit geldt ook voor de afstemming van het type behandeling.

Meest genoemde manier door het panel om aandacht te besteden aan de therapeutische relatie is in de vorm van intervisie of bespreken in een MDO. Dat er behoefte is aan ondersteuning bij het aangaan en behouden van de therapeutische relatie werd via deze enquête duidelijk en Akwa GGZ zal komende periode hier verdere acties op ondernemen. Wordt dus vervolgd!

Lees hier het hele rapport.