kwaliteitskader.jpg
24 april 2024

Kwaliteitskader

Tijdens de algemene ledenvergadering van het KNGF op 27 maart jl. is het Kwaliteitskader opnieuw ter stemming gebracht.

Deze keer met een uitvoeringsplan, waarin de nodige GO/NO GO momenten via de ALV zijn ingebouwd. En met de toezegging van 5,4 miljoen voor de implementatie, maar ook de borging op praktijk- en fysiotherapeutniveau. Ruim 5.000 leden stemden: 55% stemde tegen, 42% voor en 3% stemde blanco.

Ondanks dat wij, bestuur NFP, ook nog kritische kanttekeningen bij het kader hadden, vinden wij het jammer dat het kwaliteitskader niet is aangenomen. Het is namelijk onzeker wat de toekomstige invloed van het KNGF op zowel het kwaliteitskader als de uitvoering en implementatie ervan is. Geeft deze uitkomst een ongewenst signaal af naar de partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het kwaliteitskader en onze stakeholders? Of bemoeilijkt c.q. vertraagd het de gesprekken over een fusie tussen SKF en KNGF?

In dezelfde vergadering werd Lodi Hennink benoemd als voorzitter en daarmee is er weer een voorzitter aanwezig als kopman van het bestuur. Tegelijkertijd werd een motie tegen het bestuur van het KNGF ingediend. De vergadering is verdaagd en gaat op 7 mei verder. Dan wordt er gestemd over de motie.

Deze ontwikkelingen brengen mogelijk een risico van stilstand met zich mee in een zorgsector die constant in beweging is. Om de positie van de psychosomatisch fysiotherapeut binnen de regionalisering van zorg te versterken, is het ook goed om vooruit te kijken en breder te kijken dan de interne focus.

Als de huidige situatie niet gekeerd kan worden en dit tot een uitstroom van KNGF-leden leidt, betekent dit ook uitstroom van NFP-leden. Dat raakt de NFP in haar bestaansrecht. Ook niet onbelangrijk: de NFP staat voor de belangenbehartiging van haar leden. Dit vereist van ons allen een periode van reflectie over hoe we het beste jullie belangen kunnen dienen. Een belangrijke vraag daarbij is of we dit binnen de huidige structuur van de BI’s binnen het KNGF kunnen realiseren.  Daarbij staat voorop dat wij, bestuur van de NFP, eenheid binnen de fysiotherapie blijven nastreven. We zullen deze en andere vragen de komende tijd actief met jullie en het KNGF bespreken om samen de beste weg vooruit te bepalen.