nfp-knip.jpg
18 november 2022

De nieuwe bestuursleden bij de NFP

Daron Buenting en Shari van Holsteijn stellen zich voor

Empathisch, ambitieus en verbindend, dat ben ik! Mijn naam is Daron Buenting, 30 jaar, oorspronkelijk kom ik uit Amstelveen maar ik ben nu woonachtig in Uithoorn.  Daar woon ik samen met mijn vriendin Marieke. In mijn vrije tijd speel ik graag met vrienden Padel, tennis en golf.  

In 2015 studeerde ik af aan de Hogeschool voor fysiotherapie Thim van der Laan. Op mijn laatste stageadres kreeg ik een baan aangeboden om ervaring op te doen. Toen ik aan het werk ging als fysiotherapeut bleek hoe ingewikkeld de meeste ziektebeelden en klachten zijn. Ik zag veel patiënten met langdurige klachten en ik stelde mijzelf vaak de vraag ‘Wat is nou werkelijk de oorzaak van deze klachten?’ Tevens zag ik hoe moeilijk het voor de meeste patiënten is om hun gedrag aan te passen. Dit waren voor mij de redenen om in 2018 te beginnen aan de master tot Psychosomatisch fysiotherapeut.  

Inmiddels werkte ik al sinds 2017 in een medisch centrum in Amstelveen (Medisch Centrum Randwijck). Daar deed zich een unieke mogelijkheid voor om mede-eigenaar te worden. In het centrum heb ik geleerd om discipline overstijgend te denken door nauw samen te werken met o.a. huisartsen en psychologen. In mijn huidige functie als psychosomatisch fysiotherapeut heb ik mij, naast het bieden van de dagelijkse patiëntenzorg, ontplooit tot een therapeut die niet alleen kijkt naar de individuele fysiotherapeut maar ook aandacht heeft voor de inzet van de fysiotherapie in de eerste lijn. Hiermee probeer ik voorop te lopen in de verandering van het zorglandschap.

Deze ambitie krijgt steeds meer vorm, in 2023 rond ik mijn studie (Health Care Potentials, HCP) af aan het Erasmus Centrum voor zorgbestuur. Deze studie heeft mij veel kennis gegeven over persoonlijk leiderschap en mijn bestuurlijke kwaliteiten. Daarnaast geeft het veel inzicht in de verschillende financieringsstromen van de verschillende disciplines. Naast het afronden van de studie HCP ben ik bestuurslid bij een monodisciplinaire fysiotherapieorganisatie in de regio Amstelland (FZA). Deze organisatie bundelt de krachten van praktijken om in te spelen op de regionalisering binnen de zorg.  

In de periode dat ik heb meegedraaid met het bestuur van de NFP, is mij opgevallen hoeveel energie het mij geeft om mee te denken over de veranderopgave binnen de zorg en hoe wij het vak PSF binnen het zorglandschap kunnen versterken. Ik ben zeer gemotiveerd om hieraan bij te dragen en stel mij dan ook graag beschikbaar als bestuurslid bij de NFP tijdens de volgende Algemene Leden Vergadering (ALV).  

Ik hoop jullie snel te zien!  

Hartelijke groet, Daron Buenting 

 

Shari van Holsteijn – secretaris  

Beste leden,  

Via deze weg mag ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Shari van Holsteijn. Ik woon samen met mijn vriend en zoontje van bijna 2 jaar in Nootdorp. Ik houd van eten met vriendinnen, toneel spelen, hardlopen en yin yoga. 

Werken doe ik in Den Haag. Ik ben nu bijna 15 jaar werkzaam, waarvan 4 jaar als PSF, op klinische afdelingen van de psychiatrische instelling Parnassia. De psychopathologie staat op meer of mindere mate op de voorgrond bij het behandelen van de somatische klachten, denk aan verslavingsproblematiek, depressieve stoornissen en ernstige psychiatrische aandoeningen.  

Mijn werk is nog altijd een uitdaging, zowel op somatisch als op psychiatrisch gebied. Daarin ligt voor mij momenteel geen ambitie voor verdere ontwikkeling, wel heb ik altijd aangegeven om een functie ernaast te overwegen bv. in de ondernemingsraad. 

Toen kwam er een email binnen met het onderwerp: ‘Twee vacatures in het NFP bestuur, iets voor jou?’ en met nieuwsgierigheid las ik de eerste vier opsommingen bij het kopje van secretaris. Op alle vragen* moest ik eigenlijk volmondig ‘ja’ zeggen. Ik heb huidig secretaris Annet gemaild met wat inhoudelijke en praktische vragen en de tijd genomen om te overwegen of deze functie de gewenste aanvulling zou geven naast mijn werkzaamheden bij Parnassia. 

Mee mogen denken, contacten maken en versterken, concretiseren van doelen op korte en lange termijn – ik merk dat ik er energie van krijg. Mijn conclusie is; ook na het bijwonen van een heidag met bestuur, dat deze secretaris functie een passende uitdaging is.  

Vanuit deze positie hoop ik mij te kunnen inzetten voor onze mooie specialisatie, en mogelijk de verbondenheid die ik vond met het NFP ook over te kunnen dragen naar (nieuwe) collega’s en andere betrokkenen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we elkaar weten te vinden en overzicht te creëren waar we elkaars kwaliteiten kunnen inzetten – de inventarisatie eerder dit jaar door Annet is hier een goed fundament voor. Ik ben ook van mening dat wij als specialisatie kritisch moeten blijven, om de PSF naar een toekomst bestendige specialisatie te tillen. Ik merk zelf dat er door collega’s steeds meer bio-psycho-sociaal wordt gekeken en dat maakt het nog belangrijker dat voor ieder duidelijk is wanneer wij als PSF moeten worden ingezet. 

Ik hoop dat ik jullie binnenkort zal ontmoeten op de ALV!  

Hartelijke groet, 

Shari van Holsteijn  

*Heb je interesse in wetenschap, onderwijs en dagelijkse praktijk? Zet je je graag in voor behoud of verbetering van de kwaliteit van ons vak? Hou je van samenwerken en ben je pro-actief?