24 november 2022

Workshop ReAttach, een missing tool - Corry Heesterbeek

ReAttach -een ‘missing tool’ voor psychosomatisch fysiotherapeuten bij de behandeling van mensen die klachten houden na een traumatische ervaring.

De behandeling van mensen die een of meerdere traumatische ervaringen hebben doorgemaakten hierdoor klachten houden is complex. Allereerst is de term ‘trauma’ veelomvattend. Een traumatische ervaring kan van uiteenlopende aard en duur zijn. Daar komt bij dat er een aantal factoren een rol spelen bij het ontstaan van langdurige klachten na een traumatische ervaring. Op welke leeftijd speelde de traumatische ervaring zich af? Hoe was de reactie van de persoon na het trauma? Kon deze ‘in beweging’ komen?( fight / flight) Of verstardedeze ( freeze / dissociatie) ? Waren er mensen die na de ingrijpende ervaring ondersteuning boden?Of stond de persoon er alleen voor ?Welke overlevingsmechanismen speelden een rol ten tijde van het trauma? Zien we hier in de huidige situatie nog disfunctionele patronen van terug?

Hoewel er sprake is van complexiteit bij traumabehandeling, zijn er een aantal processen herkenbaar die middels ReAttach positief kunnen worden beïnvloed, waaronder de sensorische integratie. Ook de verbinding met het associatieve brein en het lange termijngeheugen wordt geoptimaliseerd. Ten gevolge van trauma kan er een verstoring plaatsvinden in een aantal natuurlijke ontwikkelingsprocessen. Processen die tijdens een sessie ReAttach worden geactiveerd. Tenslottewordt er aandacht besteed aan disfunctionele patronen en worden nieuwe, functionele vaardigheden geleerd, waarbij de zelfregulatie en veerkracht van de persoon in kwestie toenemen. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de behandeling niet trauma-focused is en dat exposure wordt vermeden. Evenmin maakt de methode gebruik van re-scripting. Dit maakt ReAttach tot een milde methode. Tegelijkertijd is heteen kortdurende interventie die gemiddeld bestaat uit 5 sessies.

Tijdens de workshop zal in hoofdlijn worden uitgelegd op welke manier ReAttach een rol kan spelen binnen de traumabehandeling. Enige tijd voorafgaande aan de workshop zal een video ter beschikking worden gesteld waarin in grote lijn wordt uitgelegd wat ReAttach is en hoe een sessie wordt opgebouwd. Aan de hand vano.a. casuïstiek zal inzichtelijk worden gemaakt op welke manier paramedici en in het bijzonder psychosomatisch fysiotherapeuten deze methode een plaats kunnen geven binnen hun vakspecifieke behandelplan. Traumabehandeling middels eenbiopsychosociale, multimodale methode die complexiteit omarmt: ReAttach.

Corry Heesterbeek studeerde in 1984 af als fysiotherapeut. Na die tijd heeft zij eerst gedurende 5 jaar gewerkt binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. In de twintig jaren daarna werkte ze als 2e lijns fysiotherapeut in een multidisciplinaire setting binnen de neurorevalidatie, (psycho)geriatrie en oncologie.  
Toen Corry in 2016 inmiddels werkzaam was in een eerstelijns praktijk en veel te maken kreeg met mensen met psychosomatische problematiek, kwam ze in aanraking met ReAttach. Direct wist ze dat dit de ‘missing link’ was waar ze al heel lang naar op zoek was geweest.  
 
De ervaringen met deze methode waren zo mooi, dat ze besloot om haar kennis en ervaringen te gaan delen met collega’s. In 2017 werd Corry opleider ReAttach voor paramedici die met volwassenen werken en ze gaat nu vol enthousiasme het land in om collega’s (overwegend op locatie) op te leiden. 

Haar favoriete auteurs zijn Gabor Maté, Stephen Porges en Bessel van der Kolk. Het is prachtig om te ervaren hoe ReAttach als methode past bij de inzichten van deze mensen, zoals een handschoen past om een hand.  

Met liefde en plezier zal Corry tijdens het congres haar ervaringen delen en vragen beantwoorden die er over deze biopsychosociale methode zijn bij de collega’s.