24 november 2022

Dr. Joeri Calsius - plenaire spreker

Lezing: Trauma, myofasciale spanning en het lichaam. Wat kunnen we leren vanuit psychologisch perspectief?

Inhoud lezing:

In deze voordracht focussen we op een psychosomatisch fenomeen dat therapeuten al langer bezig houdt, namelijk hoe kan stress- of traumagerelateerde spanning zich vastzetten in het myofasciale lichaam. En minstens zo interessant, hoe geraakt deze spanning er ook weer uit? Op zoek naar antwoorden gaan we aan slag vanuit een ontwikkelingspsychologisch perspectief op het lichaam. We introduceren ‘het gelaagde lichaam’ als een werkconcept om het myofasciale lichaam in de praktijk beter te begrijpen als een blauwdruk voor traumatische spanning. Tot slot wagen we ons aan een vertaalslag naar de praktijk van de psychosomatische fysiotherapeut.   

Dr. Joeri Calsius is van basisopleiding klinisch psycholoog (PhD.) en kinesitherapeut, hij studeerde eveneens cultuurfilosofie (MA.) en gezondheidswetenschappen (MSc.). Hij specialiseerde zich als lichaamsgericht psychotherapeut en osteopaat D.O. Hij promoveerde op een verhandeling over een geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Helsdingen Prijs van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie.  

Hij is als klinisch psycholoog-psychotherapeut en lichaamstherapeut werkzaam in een eigen groepspraktijk met focus op een geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds universitair docent en gastdocent aan diverse postgraduaat-opleidingen in binnen- en buitenland. Als onderzoeker publiceert hij over facetten van geïntegreerd lichaamswerk. Hij is auteur van diverse peer-reviewed publicaties en boekbijdragen.  Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) kent momenteel een vierde druk en verscheen in Engelstalige versie bij Routledge (2020) als ‘Treating psychosomatic patients. In search of a transdisciplinary framework for the integration of bodywork in psychotherapy’. Recent verscheen zijn nieuwste boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ (Gompel&Svacina, 2021) waarin geïntegreerd lichaamswerk en lichaamsgerichte psychotherapie verder wetenschappelijk onderbouwd en praktisch uitgewerkt worden.