24 november 2022

Algemene informatie workshops

In het programma zijn twee workshoprondes opgenomen, met elk 5 verschillende workshops

Uitleg workshops

Je hebt de mogelijkheid te kiezen uit 2 workshops. Hierbij kun je jouw voorkeur aangeven. Wij proberen zoveel mogelijk iedereen in de eerste voorkeur te plannen. Het kan echter voorkomen dat de workshop van jouw eerste keuze vol zit, waardoor wij je in een andere workshop zullen plaatsen. Je krijgt hierover vooraf bericht.

Hoe zit het met de voorbereiding?

Voor de workshops en lezingen wordt vooraf lees- of kijkmateriaal geleverd waarvan verwacht wordt dat je deze gelezen of ingezien hebt voor aanvang van de workshop c.q. lezing. Hierdoor kunnen we een gelijk instapniveau garanderen en kan er tijdens de workshops en lezingen de diepte in gegaan worden.