herft-syposium-breda.jpg
23 november 2023

SPM Herfst symposium Breda

Op 23 november 2023 vind weer een symposium plaats van de Society for Psychosomatic Medicine rond een manifest: 'Naar een nieuwe horizon: verbeterde en toegankelijkere integrale zorg!' in Breda.

Als vervolg op het succesvolle symposium van 2022 hebben diverse beroepsorganisaties binnen de (para)medische en geestelijke gezondheidszorg de handen ineengeslagen. Hun boodschap: het is tijd voor de overheid en verzekeraars om moedig voorwaarts te gaan en stappen te zetten naar een betere en toegankelijkere integrale zorg, in harmonie met de aanbevelingen van de Gezondheidsraad (Rapport: Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen, mei 2020) en de WHO (Framework on Integrated People-centred Health Services -IPCHS- 2016).

Een manifest: 'Naar een nieuwe horizon: verbeterde en toegankelijkere integrale zorg!', gericht aan overheid, verzekeraars en andere belanghebbenden wordt gepresenteerd en besproken. Daarnaast vindt een interessant programma rondom nieuwe wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk van Integrale Zorg plaats. 

Sprekers zullen zijn o.a. Prof. Hemmo A. Drexhage (Prof. em. Medische Immunologie aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en coördinator EU onderzoek: Moodstratification, auteur boek: Immuno-psychiatrie, 2023), dr. Lineke Tak (Psychiater-Hoofd specialistisch centrum Dimence, top-GGZ instelling én vice-voorzitter NALK), Mw. Dienke Bos (directeur-bestuurder, Mindplatform-Wij zijn Mind) e.a.

Noteer alvast de datum!