hart-van-de-integrale-zorg.jpg
16 augustus 2022

Najaars congres Psychosomatic Medicine

24 november 2022, Breda - 'Psychosomatiek, hart van de integrale zorg! Een ontmoetings- en impulsconferentie over psychosomatiek in de zorg'

Integrale zorg en psychosomatische zorg liggen in mekaars verlengde: hun benadering heeft aandacht voor de gehele mens, diens context en wat voor die persoon belangrijk is.

Het werkveld van psychosomatische zorg is versnipperd en functioneert te los van elkaar. Tegelijk is er een maatschappelijk streven naar integrale zorg, een nauwere en betere samenwerking en integratie van alle zorgaanbieders. Uitgangspunt is dat de behoeften van zorgvragers op de eerste plaats moet staan.

Meer lezen en inschrijven