Het European Diploma in Pain Physiotherapy

2 okt 2019
Sinds 2018 geeft de Europese Federatie voor Pijn (EFIC) speciale diploma’s uit voor pijn fysiotherapeuten (EDPP).

Pain in Europe XI congres in Valencia

De uitreikingen van de diploma’s vonden plaats tijdens het Pain in Europe XI congres in Valencia. Ook een NFP lid nam een diploma in ontvangst. 

Op woensdag 4 september, tijdens de openingsceremonie van het Pain in Europe XI congres, werden de diploma’s uitgedeeld aan de geslaagde pijn-fysiotherapeuten (EDPP). 


Sinds 2018 kunnen fysiotherapeuten zich laten toetsen door EFIC en hun EDPP halen als ze slagen voor de toets. Het EDPP is een extra aantekening maar heeft formeel nog geen status. Wanneer je het EDPP haalt heb je laten zien in staat te zijn verschillende pijn soorten te kunnen diagnosticeren, een behandelplan te kunnen opstellen en uit te voeren in wisselende situaties.

Daarnaast word je getoetst op je algemene neurofysiologische kennis omtrent het ontstaan van pijn. 


Twee Nederlandse fysiotherapeuten, Edwin de Raaij en Robert van der Noord (NFP-lid) behoren tot de eersten die hun EDPP in ontvangst mochten nemen. 
Liggen hier mogelijkheden voor NFP leden om zich te onderscheiden? Wij denken van wel.

Het eerstvolgende toets moment is in het voorjaar van 2020 in Leuven, België. 


Op de website van EFIC vind je meer informatie over de EDPP.
 

Trefwoorden: