Update project ‘toekomst scenario’

4 sep 2019
Bij deze een update van het project ‘toekomst scenario’.

Twee acties uitgezet

Tijdens de ALV in 2018 is gekozen om uit te zoeken of een andere organisatiestructuur voor de vereniging wenselijk is, binnen het KNGF. Aanleiding voor deze overweging is de ervaring dat onder andere besluitvorming traag gaat en er weinig opkomst is bij de algemene ledenvergaderingen.

We hebben 2 acties uitgezet:

  1. Het uitzoeken van (juridische) voor- en nadelen van de mogelijke rechtsvormen. Deze zijn we netjes in een adviesrapport aan het opschrijven en de uitkomst zullen we ter besluitvorming aan jullie voorleggen in de ALV van het najaar.
  2. Het verzamelen van input hoe jullie als leden denken dat het bestuur efficiënter kan werken. Daar hebben we 2 inspirerende brainstormsessies voor gehouden en de uitkomsten op een rij gezet. Het ging om 3 thema’s, namelijk communicatie, ALV en besluitvorming. Per thema hebben we een top 3 opgesteld van verbeterpunten en deze zullen we ook aan jullie presenteren tijdens de ALV.

Zowel het adviesrapport als de uitkomsten van de brainstormsessies zullen we tijdig met jullie delen. Vooraf aan de ALV zullen we de stukken delen zodat iedereen zich in kan lezen voor het stemmen.
Heb je een vraag, opmerking of suggestie over het project ‘toekomst scenario’? Neem contact op met Annet via secretaris@kngf-nfp.nl of met Wineke communicatie@kngf-nfp.nl

 

Trefwoorden: