KRF NL

6 jun 2019
Er zijn vragen over de veranderingen voor verbijzonderd fysiotherapeuten in KRF NL. In dit artikel lees je meer over de eisen voor herregistratie, zoals de punten- en werkervaringseis en wat de verruiming van de punten voor jou als verbijzonderd fysiotherapeut in KRF NL betekent.

Veranderingen

Hoe zit het met de eisen voor registratie en herregistratie in KRF NL voor mij als verbijzonderd fysiotherapeut? 
Je kunt op verschillende manieren zijn ingeschreven in het huidige CKR: in het deelregister algemeen fysiotherapeut (AF) en deelregister psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) of alleen in het deelregister psychosomatisch fysiotherapeut. 
 
Met de komst van het KRF zullen er een aantal zaken veranderen, waaronder het basisregister Algemeen Fysiotherapeut, die straks voor iedereen geldt. 
 
Hieronder leggen wij uit wat dat betekent: 
 
Optie 1: Je bent volledig werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeut en bent geregistreerd in het CKR in het deelregister PSF en niet in het deelregister AF en voldoet aan de herregistratie eisen voor het deelregister PSF in CKR. 
 
Als je aan de huidige herregistratie eisen van CKR voldoet, loopt de (her)registratie door in het KRF NL in het deelregister waarin je opnieuw geregistreerd zou worden. Daarnaast moet je je verplicht inschrijven in het basisregister AF. Je krijgt dispensatie voor de werkervaringseis AF. 
 
Optie 2: Je bent volledig werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeut en bent geregistreerd in het CKR in het deelregister AF en in het deelregister PSF, maar voldoet niet aan de herregistratie eisen voor het deelregister AF in het CKR.  
 
Je kunt je dan nu uit laten schrijven uit het deelregister AF in het CKR. Bij registratie in het KRF NL geldt de verplichting om je in te schrijven in het basisregister AF. Net als bij optie 1 krijg je dispensatie voor de werkeis AF wanneer je je inschrijft in deelregister PSF. 
 
Optie 3: Je bent deels werkzaam als psychosomatisch fysiotherapeut en deels als algemeen fysiotherapeut en bent ingeschreven in deelregister AF en deelregister PSF. 
 
Indien je aan de herregistratie eisen voldoet voor beide registers in CKR loopt de registratie door in het KRF NL. Het gaat dan over in het basisregister AF en het deelregister PSF. 
 
Optie 4: Je bent op dit moment nog niet geregisteerd in het deelregister BFT en je wilt in het KRF NL voor het eerst inschrijven in deelregister PSF. 
 
Je bent dan verplicht om je in te schrijven in het basisregister AF en moet dan voldoen aan de punten- en werkervaringseis van dit basisregister AF en aan de eisen van het deelregister PSF. De punteneis voor het basisregister vervalt zodra je staat ingeschreven in één of meer deelregisters. Sta je in een aantekeningenregister, dan vermindert de punteneis voor het basisregister van 50 naar 30 punten per registratieperiode. Wat betreft de werkervaringseis in KRF NL geldt dat je gedurende minimaal 2 jaar voorafgaand aan het verzoek tot registratie gemiddeld 8 uur per week werkzaam bent geweest als algemeen of verbijzonderd fysiotherapeut, zoals bepaald in het betreffende beroepsprofiel. Je moet dus voldoen aan de werkeis passend bij het deelregister waar je je voor inschrijft, in dit geval het deelregister PSF. Gedurende de registratieperiode is de fysiotherapeut tenminste 36 maanden tenminste gemiddeld 8 uur per week werkzaam  als verbijzonderd fysiotherapeut zoals bepaald in het betreffende beroepsprofiel om de registratie in het betreffende deelregister te behouden. 
 
Hoe is de dispensatieregeling voor de werkervaringseis in KRF NL voor mij als verbijzonderd fysiotherapeut? 
Als je niet in het deelregister Algemeen Fysiotherapeut van het CKR staat ingeschreven en niet voldoet aan de werkervaringseis voor Algemeen Fysiotherapeut, en je je wél wilt inschrijven in een deelregister in KRF NL, krijg je dispensatie voor de werkervaringseis Algemeen Fysiotherapeut. Met andere woorden, je hoeft niet als algemeen fysiotherapeut gewerkt te hebben (8 uur) als je als psychosomatisch fysiotherapeut ingeschreven stond in het CKR en je nu weer hiervoor inschrijft. Voor de herregistratie geldt de werkeis van 8 uur als psychosomatisch fysiotherapeut 
 
Krijg ik binnen KRF NL vrijstelling voor het behalen van punten als ik een Master Fysiotherapie volg? 
Ja, voor het volgen van een Master Fysiotherapie Wetenschap of Fysiotherapeut specialist krijg je 120 punten vrijstelling in maximaal 2 registratieperiodes waarin de studie plaatsvindt. 
 
Krijg ik binnen KRF NL vrijstelling voor het behalen van punten tijdens mijn promotietraject? 
Gedurende een promotietraject in het vakgebied krijgt je vrijstelling voor de volledige punteneis, gedurende maximaal twee aaneengesloten registratieperiodes waarin het promotietraject plaatsvindt. 
 
Er worden nog veel meer vragen gesteld aan het KNGF over KRF NL. Zie hieronder voor de link naar de meest gestelde vragen. 

Meest gestelde vragen over KRF NL 

Trefwoorden: