ALV kiest nieuw bestuur

12 apr 2019
Op de Algemene Ledenvergadering van 12 april jl. hebben de leden een nieuw bestuur benoemd waaronder een nieuwe voorzitter.

Wie zijn er benoemd?

  • Thirza Douglas is met grote meerderheid van stemmen benoemd als voorzitter NFP. 
  • Arwen Koelman-Smit is herbenoemd als bestuurslid met de functie van penningmeester
  • Wineke Snel is benoemd als bestuurslid
  • Annet Timmerman is benoemd als bestuurslid

Met deze benoemingen is er weer een voltallig NFP-bestuur die aan de slag kan om de psychosomatisch fysiotherapeut op de kaart te zetten. 

Trefwoorden: