Nieuw beoogd voorzitter bekend!

12 mrt 2019
In de afgelopen weken heeft de sollicitatiecommissie van de NFP diverse gesprekken gevoerd met enthousiaste kandidaten voor het voorzitterschap van de NFP. Na rijp beraad heeft de sollicatiatie commissie, bestaande uit Arwen Smit (NFP), Linda Slootweg (opleidingsmanager Master PSF HU) en Wineke Snel, een advies uitgebracht aan het bestuur van de NFP. Als bestuur hebben we dit advies overgenomen. We zijn enorm verheugd dat onderstaande kandidaat zich wil kandideren voor de positie van voorzitter. Ze stelt zich hieronder voor:

Thirza Douglas

Ben je op zoek naar manieren om je te profileren als psychosomatisch fysio? Wil je ondersteund worden in het aangaan van contacten met je stakeholders? Dan wil ik graag je voorzitter worden. 
In november ben ik door jullie gekozen als officieel lid van het bestuur. Ik heb het enorm naar mijn zin binnen het bestuur met name door de  contacten met de collega’s en verschillende stakeholders. 
Het in beeld houden van de belangen van onze leden en het kunnen zijn van een belangenbehartiger en bemiddelaar is iets wat mijn tweede natuur is. Dat is precies zoals ik mezelf als voorzitter zie. Ik wil mensen inspireren en meenemen gedurende de weg die we bewandelen.  
In mijn beeld van voorzitterschap past ook de leiding nemen in het positioneren van onze vereniging binnen het huidige zorglandschap. Daarnaast vind ik het erg belangrijk, zeker met het vorige punt in gedachten, dat we de rol van de psychosomatische fysiotherapie duidelijker gaan onderbouwen en onze meerwaarde zichtbaar gaan maken door middel van wetenschappelijk onderzoek
We hebben als doelstelling de juiste organisatiestructuur hiervoor te vinden. 

Als verbinder zie ik ook een belangrijke taak voor mezelf weggelegd om de banden met de opleidingen en onderzoekers verder te versterken zodat er daadkrachtig gewerkt kan worden aan de onderbouwing van ons vak.  Ik merk dat ik van deze contacten nog meer energie krijg om me in te zetten voor ons vak. 
Graag hoor ik van je wat jij denkt dat nodig is voor de psychosomatisch fysiotherapeut! 

Trefwoorden: