Verzoek voor deelname aan een onderzoek van de Hogeschool van Utrecht

20 mrt 2019
Vanuit de Hogeschool Utrecht, Lectoraat Innovatie van Beweegzorg, zijn we op zoek naar fysiotherapeuten die willen deelnemen aan een onderzoek naar een nieuwe fysiotherapeutische werkwijze om de behandeling beter aan te laten sluiten bij de wensen en zorgbehoefte van patiënten met nekpijn en/of schouderpijn.

Brief van Hogeschool Utrecht

Via deze brief willen we je uitnodigen om mee te doen aan dit onderzoek. Informatie over wat de deelname aan het onderzoek inhoudt vind je in deze brief. Heb je na het lezen van deze brief nog vragen? Dan kun je mailen naar Mark van Tilburg. Onderaan deze brief vind je zijn contactgegevens.  

Het doel van het onderzoek

Het is bekend dat fysiotherapie de pijn vermindert en het functioneren verbetert van patiënten met nek- en schouderklachten. Hiernaast zijn er aanwijzingen dat zorg dat beter aansluit bij wensen en behoeften van patiënten meer effect heeft.

Om deze reden is een nieuwe fysiotherapeutische werkwijze ontwikkeld. We noemen deze werkwijze: ‘Stratified Physiotherapeutic Blended Care’ (SPBC werkwijze). Omdat de SBPC werkwijze nieuw is, doen we momenteel onderzoek naar de haalbaarheid ervan. De resultaten zullen worden gebruikt om de SPBC werkwijze verder te optimaliseren, zodat er vanaf het najaar 2019 een groter onderzoek kan plaatsvinden naar de (kosten)effectiviteit.  

Welke interventie wordt onderzocht?

Als je meedoet aan het onderzoek naar de SPBC werkwijze krijg je hulpmiddelen aangereikt om de best passende behandeling aan te kunnen bieden voor patiënten met nek- en/of schouderklachten. Één van deze hulpmiddelen is het blended behandelprogramma e-Exercise. Bij e-Exercise wordt een app geïntegreerd met face-to-face behandelingen van de fysiotherapeut. Dit kan de patiënt ondersteunen om thuis aan zijn of haar herstel te werken, bijvoorbeeld door het doen van oefeningen, het uitvoeren van opdrachten of het bekijken van informatievideo’s. 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Als deelnemende fysiotherapeut ontvang je een gratis scholing van twee dagdelen. De scholing vindt plaats op 18 & 25 maart 2019, van 16.30 – 20.00 uur. Tijdens deze scholing wordt je getraind in het werken volgens de nieuwe werkwijze en ontvang je informatie over de onderzoeksprocedures. Nieuwe patiënten met nek- en/of schouderklachten kunnen worden aangemeld voor het onderzoek in de twee maanden na de scholing.  

Welke fysiotherapeuten komen in aanmerking voor deelname?

Je komt in aanmerking voor deelname als je maandelijks zo’n vier nieuwe patiënten met nekklachten en/of schouderklachten ziet, bereid bent om deel te nemen aan de scholing, affiniteit hebt met blended behandelen of bereid bent om je hier in te verdiepen, en bereid bent om rond begin juni een digitale vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan een telefonisch interview.  

Wat levert deelname u op?

Door deelname aan het onderzoek lever je een bijdrage aan de verbetering van de fysiotherapeutische zorg voor patiënten met nek- en/of schouderklachten. Hiernaast krijg je gedurende de studieperiode onbeperkt toegang tot de volledige versie van de MijnZorgApp (voorheen HWO-afsprakenapp). Binnen deze app bevindt zich namelijk het online gedeelte van eExercise.  

Reacties graag naar Drs. Mark van Tilburg

Contactgegevens

Projectleider:
Prof. Dr. Cindy Veenhof, projectleider
Hogeschool Utrecht/ UMC Utrecht
Postbus 85500; 3508 GA Utrecht
Tel. 065278300
Email: c.veenhof-2@umcutrecht.nl 

 
Uitvoerend onderzoeker:
Drs. Mark van Tilburg, promovendus 
Hogeschool Utrecht/ UMC Utrecht  
Postbus 85500; 3508 GA Utrecht 
Tel. 0618302750  
Email: mark.vantilburg@hu.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Drs. Mark van Tilburg - Promovendus HU
Dr. Corelien Kloek - Senior Onderzoeker HU
Prof. Dr. Cindy Veenhof - Fysiotherapiewetenschap UMCU/HU

Trefwoorden: