Positie psychosomatische fysiotherapie in de GGZ onderzocht

21 dec 2018
Sinds enige tijd bereiken de NFP de nodige berichten van ongeruste leden over de positie van (psychosomatische) fysiotherapie in alle vormen van de GGZ. De aanleiding voor deze ongerustheid is het Zorgadvies Traject van begin 2018 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hierin werd gesteld dat de interventies van de fysiotherapie binnen de (ambulante) GGZ niet voldeden aan de huidige stand van wetenschap en praktijk, en daarmee niet langer in aanmerking zou komen voor vergoeding. Een advies wat overigens niet per definitie over genomen hoeft te worden door zorgverzekeraars, maar in de praktijk in veel gevallen wel is gebeurd.

In gesprek

Afgelopen november heeft een eerste constructieve bespreking plaatsgevonden met de NFP en we kijken uit naar de samenwerking met ZN om te komen tot een actueel onderbouwd advies over de positie en rol van de (psychosomatische) fysiotherapie binnen de GGZ. Op korte termijn zal er een vervolgafspraak gepland worden om te onderzoeken of een heroverweging van het Zorgadviestraject op zijn plaats is. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen we hierover berichten. Heeft u vragen? Stuur gerust een mail naar NFP@kngf.nl

Trefwoorden: