Nieuwe voorzitter NFP gezocht

7 dec 2018
De NFP, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek, zoekt in verband met het aftreden van de voorzitter per april volgend jaar: Een nieuwe voorzitter voor gemiddeld 6 tot 8 uur per week.

Contacten

De NFP is een beroepsvereniging met 350 leden die hun deskundigheid als fysiotherapeut-specialist inzetten ten behoeve van patiënten met psychosociale klachten die het bewegen beïnvloeden.
De voorzitter geeft leiding aan een gedreven bestuur van twee leden. Hij/zij onderhoudt zowel de externe- als interne contacten binnen de eigen portefeuille. Hieronder vallen contacten met collega-bestuurders van het KNGF en andere beroepsinhoudelijke verenigingen, met externe stakeholders, zoals ziektekostenverzekeraars, patiëntenverenigingen, netwerken, etc.
Het bestuur maakt momenteel gebruik van een service level agreement van het KNGF. Secretariële-, beleidsondersteunende en specifieke ondersteuning (zoals contacten met stakeholders, juridische zaken en ledeninformatie/-communicatie) maken hier deel van uit.

De NFP biedt de voorzitter een vacatie- en reiskosten/onkostenvergoeding.

Wij vragen een voorzitter die:

  • overzicht heeft over wat er speelt binnen de psychosomatische fysiotherapie, de (geestelijke) gezondheidszorg, de fysiotherapie zowel wat betreft sociaaleconomische belangen als beroepsinhoud;
  • sociaal vaardig is;
  • goed kan netwerken en liefst een voor de psychosomatisch fysiotherapie relevant netwerk meebrengt, b.v. in de gezondheidszorg, gezondheidsverzekeringen, geestelijke gezondheidszorg of maatschappelijke organisaties;
  • vasthoudend en gedreven is voor het vak, leden kan verbinden, draagvlak kan creëren bij leden voor beleidsvoornemens, commitment kan organiseren bij stakeholders van de psychosomatische fysiotherapie; het bestuur kan inspireren en leiden, en de bestuursvergaderingen en 2 keer per jaar de ledenvergadering kan voorzitten;
  • praktiserend psychosomatisch fysiotherapeut is of is geweest.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we vóór 31 januari a.s. een sollicitatiebrief met daarin uw cv en motivatie voor deze functie. U kunt uw brief mailen naar nfp@kngf.nl. Er volgt een gesprek bestaande uit twee bestuursleden van de NFP. Na een positief advies van de bestuursleden woont u één bestuursvergadering bij, zodat u een idee krijgt wat het feitelijke werk inhoudt en wie het bestuur vormen. Daarna wordt er geëvalueerd en bij positieve bevindingen van kandidaat en bestuur wordt u voorgedragen in de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2019.
Het staat u overigens statutair vrij om u kandidaat te stellen los van de procedure zoals hierboven beschreven. De sluitingstermijn van een dergelijke kandidaatsstelling is 14 werkdagen vóór de ALV. De datum van de voorjaars-ALV is 12 april 2019.

Trefwoorden: