Parasol studie

23 okt 2018
Afgelopen vrijdag, 12 oktober was Els van Westrienen, Docent-onderzoeker ( promovendus) bij Fontys Hogeschool, aanwezig bij onze BV om te vertellen over de vorderingen van de parasol studie.

Hierbij een kort verslag

Meer informatie komt op de ALV, dus kom vooral ook om die reden.
De PARASOL behandeling is een blended behandeling met zowel face-to-face contacten bij de fysiotherapeut en POH-GGZ alsook een web-based programma voor patiënten met matige SOLK. De patiënten zien de fysiotherapeut 5x 30 minuten (intake, week 1, week 3, week 6 en week 12) en de POH-GGZ 4x 30 minuten (intake, week 1, week 3 en week 6). Ter ondersteuning van de face-to-face behandelingen kunnen de patiënten thuis inloggen in een web-based programma, bestaande uit informatiemodules (tekst & video), graded activity en een oefenmodule met huiswerkoefeningen. De inhoud en bijbehorende opdrachten van het web-based programma wordt tijdens de face-to-face behandelingen verder besproken en uitgewerkt. Na de intake is er een overlegmoment tussen de fysiotherapeut en POH-GGZ voor het bespreken van bevindingen uit de intake, de behandeldoelen en de hulpvraag.

Doel

Het doel van de PARASOL behandeling is om bij mensen met matige SOLK verdere somatisatie en chroniciteit te voorkomen. Om dit doel te bereiken krijgt de patiënt gedurende de PARASOL behandeling inzicht in de klachten en in factoren die de prognose van de klachten negatief kunnen beïnvloeden. Daarbij worden zelfmanagement en een actieve leefstijl gestimuleerd. 
De eerste ervaringen van zowel patiënten als zorgprofessionals over de PARASOL behandeling zijn positief is gebleken uit afgenomen interviews. 
 

Trefwoorden: