Verslag van het NOLK congres

10 jan 2020
Marjolein Fennis bezocht op 4 oktober het Nolk congres in Zwolle.

Lees hier haar verslag

Een congres voor alle disciplines die werken rondom thema SOLK.
Het doel is ons verbinden met andere disciplines, krachten bundelen en zo zorgen voor een juiste benadering, waarbij we alert worden van onze blinde vlekken.

Pierre Capel begon met een prachtige uiteenzetting met filmpjes wat er in het DNA verandert bij stress. Het blijft indrukwekkend hoe ingrijpend emoties en fysiologie van het zenuwstelsel samengaan.

De workshops die ik volgde gingen over ACT, een welbekend thema, waarbij we herinnerd werden aan de invloed van je kernwaarden en basisgedachten die jouw emoties voeden. Metaforen die zeer zinvol kunnen zijn, maakten me enthousiast de ACT weer aandacht te geven.

Daarna werden we meegenomen in de werkwijze bij conversiestoornis en door middel van een erg goede actrice bewust van de do’s en don’ts bij deze doelgroep. Een rollenspel gaf een goede indruk.

De laatste workshop besprak de richtlijn SOLK voor kinderen middels een stroomschema. Hierin miste ik de ruimte voor multidisciplinaire discussie. Er werd een casus belicht met enkel bewustwording voor de artsen, de fysiotherapeut ontbrak in het protocol.
Ik vind het zinvol om in de toekomst onszelf voor de doelgroep kinderen meer te profileren en onze meerwaarde bij de kinderfysiotherapeuten te verduidelijken.

Het viel mij op dat er veel aandacht voor de psychische kant van Solk was. Het lijkt nog steeds vaak te gebeuren dat we te lang alleen werken, waar collega’s goed kunnen bijdragen.

Mijn vraag na dit congres is: Hoe kunnen we de lijnen nog korter houden?
Voor ons NFPers een uitdaging om meer bekendheid te creëeren voor de psychosomatische kant van de behandeling.

Trefwoorden: