Afgelopen 13 november was de najaars ALV 2018. Wat stond er ook alweer op de agenda?

7 dec 2018
Thirza Douglas, Annet Timmerman, Arwen Smit en Wineke Snel
Thirza Douglas, Annet Timmerman, Arwen Smit en Wineke Snel
Bestuur NFP
Naast de gebruikelijke “hamerstukken” jaarplan, begroting en uitleg over het afgelopen jaar, was er ook Thirza die zich kandidaat had gesteld als bestuurslid en de keuze welke richting we met de vereniging verder gaan onderzoeken.

Even ter herinnering, wat was dat ook alweer?

Ondanks alle goede wil en alle goede bedoelingen merken we op alle fronten, en dat is niet NFP specifiek, dat het heel ingewikkeld is om betrokkenheid te genereren bij de vereniging. De vraag die voorlag op de ALV; Niet om wél of niet het roer om te gooien, maar om te inventariseren of de meerderheid van de vereniging een richting kan aangeven waar de vereniging en het bestuur zich op kan focussen. En dat heeft zich uitgekristalliseerd in drie “hoofdrichtingen”;

1.    We laten ’t zoals het is
2.    We willen een  vereniging met snellere slagkracht, maar wél onder de vlag van het KNGF en de  “Fysiotherapie”
3.    We willen ons volledig vernieuwen

Keuze van een “richting”

Let wel, de keuze is een keuze van een “richting” waar de vereniging en het bestuur zich dan op gaat focussen. Dus ná de ALV dit najaar gaat het bestuur expliciet aan de slag om zich op de gekozen richting verder te gaan ontwikkelen. Op een volgende ALV, bijvoorbeeld voorjaar 2019 óf najaar 2019 kan zo mogelijk een verdiepingsslag gemaakt worden op de gekozen richting. De richting die na stemming op de ALV naar voren is gekomen is richting 2. Deze keuze gaat dus verder worden onderzocht en van de resultaten zullen jullie weer op de hoogte gebracht worden.

Thirza unaniem gekozen!

Daarnaast kunnen we met vreugde meedelen dat Thirza unaniem is gekozen als bestuurslid. Wij hebben, na de afgelopen proefperiode waarin zij al mee liep, het volste vertrouwen in haar en heten haar van harte welkom.

Trefwoorden: