CIVA cursus "Overspanning en Burnout"

Datum:23 maart 2019
Locatie:
Weert
In de fysiotherapeutische praktijk zijn veel klachten psychosomatisch, zoals overspanning en burnoutachtige klachten. Om deze populatie gericht te kunnen behandelen is specifiek kennis hieromtrent vereist.

Klachtenpatroon rondom overspanning en burnout te herkennen

De deelnemer krijgt inzicht in de voor de eerste-lijn fysiotherapie noodzakelijke kennis m.b.t. overspanning & burnout.