nfp-knip.jpg
13 november 2023

De NFP zoekt een scholingscommissieleden voor 4 uur per maand

Wij zoeken commissieleden die het leuk/interessant/belangrijk vinden om invloed te hebben op het scholingsaanbod voor de psychosomatisch fysiotherapeut, zowel qua inhoud als kwaliteit.

De scholingscommissie is een vaste commissie die uit minimaal 3 leden bestaat; een voorzitter, secretaris en algemeen commissielid. 

De commissie werkt nauw samen met het NFP-bestuur, die als enige beslisbevoegd en eindverantwoordelijk is op zowel financieel als inhoudelijk vlak.

Iets voor jou? Lees de vacature!