dubai.jpg
07 juli 2023

World Physiotherapy Congres 2023 – Dubai

De NFP was van 2 t/m 4 juni aanwezig op het internationale congres van World Physiotherapy in Dubai.

Tijdens dit congres is waardevolle informatie opgehaald voor onze beroepsgroep en hebben wij netwerksessies bijgewoond. Momenteel wordt de  relevantie voor de NFP uitgewerkt.

Relevantie voor de NFP

Tijdens het congres hebben wij nagedacht over welke informatie bruikbaar is voor de NFP en hoe wij dit kunnen implementeren. Voor het screenen op en het identificeren van serieuze diagnoses kwam het International Framework voor de CWK regio en het Framework for Red Flags ter sprake. Onderzocht wordt of het relevant is om een jaarlijkse update voor lichamelijk onderzoeks- en screeningsvaardigheden aan te bieden.

Is er behoefte aan een intervisie om met collega’s de vraag 'Wanneer is goed, goed genoeg?' te bespreken? Langdurige behandelingen gaan vaak niet meer over cure en preventie maar over care. Vraag jezelf af; gebruik je dezelfde taal als de cliënt, hebben jij en jouw patiënt hetzelfde voor ogen?

Op de agenda komt ook een webinar in samenwerking met de NVBF (arbeidsfysiotherapie), over het onderwerp Burnout. Tevens gaan we een podcast serie organiseren om de invloed van verschillende culturen in kaart te brengen. In India is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk om niet te sporten als je nog studeert, studeren is namelijk zo belangrijk dat er geen tijd is voor andere activiteiten.

Tot slot willen we graag een van de sprekers van Pain Neuroscience (Pain in Motion) uitnodigen in een podcast voor het delen van goede metaforen voor het behandelen van chronische pijn cliënten.

Link naar vlog