back2action.jpg
07 juli 2023

MSG Science Netwerk: Back2Action

Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie streeft er onder andere naar om een infrastructuur voor klinisch wetenschappelijk onderzoek te bieden bestaande uit fysiotherapeuten die een actieve bijdrage willen leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Tegelijkertijd biedt het MSG Science Netwerk Fysiotherapie een podium om wetenschappelijke kennis te delen en intercollegiaal contact te stimuleren tussen onderzoekers en clinici.  

Dat podium werd donderdag 15 juni gegeven aan het onderzoek "Back2Action" tijdens een Capita Selecta bijeenkomst. De gehele weg van het opstellen van de onderzoeksvraag, de rekrutering van patiënten (waarbij het Science Netwerk kan faciliteren) en zelfs de ervaringen van deelnemende patiënten én fysiotherapeuten werd belicht.  

Opvallend was dat er, ondanks dat er al flink was nagedacht over de inclusie van patiënten, het toch erg moeilijk bleek om patiënten en fysiotherapeuten te blijven motiveren om zich in te zetten voor het onderzoek. Na onderzoek bleken een aantal zaken te kunnen helpen: o.a. betere training van de fysiotherapeuten, veel betrokkenheid van de onderzoekers (bellen, mailen, website) en vergoedingen/presentjes. 

De ervaring van de patiënt startte sceptisch, maar was toch erg tevreden over wat de interventie uiteindelijk opleverde: meer inzicht in eigen patronen en ook werd benoemd: 'ik ben niet de enige met deze klachten'. De deelnemende fysiotherapeut was onderdeel van de interventiegroep en dat maakte dat hij nieuwe vorm van therapie kon aanbieden. Hij was onder de indruk van de persoonlijke verhalen die door (huiswerk)oefeningen naar voren kwamen en hoe helpend dit was gedurende de behandeling. 

Vanuit de PSF goed om eens meegenomen te worden in het gehele onderzoekstraject en de uitdagingen die je tegenkomt. Het geeft te denken waarom er maar zo weinig onderzoek wordt gedaan binnen onze specialisatie, niet alleen om zo PSF nog sterker neer te zetten, maar vooral omdat er nog zoveel vragen zijn te stellen! 

Overigens waren PSF geexcludeerd van dit onderzoek, omdat wij al deze therapie(vorm/inhoud) aanbieden. Het is goed om ook hier weer op te merken dat toch veel fysiotherapeuten wat vastlopen wanneer een lichamelijke klacht multifactorieel is/blijkt en er een stijgende vraag lijkt te zijn naar dit soort verdiepende interventies. Afbakening van ons specialisme is hier wel van belang, maar dat is andere discussie voor een ander moment!  

Op Back2Action – Welkom bij het onderzoek van de Vrije Universiteit naar eHealth voor fysiotherapie  is er heel veel informatie te vinden over de inhoud van het onderzoek.