meer-tijd-voor-de-patient-3.jpg
07 juli 2023

Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP)

De afgelopen jaren hebben we jullie, naast de berichten van het KNGF, op de hoogte gehouden over de landelijke ontwikkelingen.

Eerst ging dat over de Juiste Zorg op de Juiste Plaats en met het Integraal ZorgAkkoord (IZA) zijn ‘passende zorg’ en ‘taakherschikking’ belangrijke termen. Zoals jullie in het nieuws hebben gezien, hadden de huisartsen moeite met het tekenen van het IZA. Voor hen was meer tijd voor de patiënt belangrijk. Dit is dan ook één van de onderdelen van het akkoord geworden in de vorm van de impuls ‘Meer Tijd Voor de Patiënt’. In dat document staan (minimaal) drie zaken die voor ons als psychosomatisch fysiotherapeuten van belang zijn. Het eerste is taakherschikking, het tweede laagdrempelige consultaties bij andere professionals en het derde is training of scholing rondom gespreksvoering, bijvoorbeeld rond ALK. Laat dat laatste nou een doelgroep zijn die wij veel zien!  

We wilden jullie graag informeren over dit onderwerp omdat we zien dat er veel te doen is als psychosomatisch fysiotherapeuten in de regio. We hebben eerder al aangegeven dat we het belangrijk achten dat je aangesloten bent bij een regionale (multidisciplinaire) vereniging. Daarnaast denken we dat het goed is in die vereniging te laten zien wat je in de regio kunt betekenen. Doelgroepen waar wij mogelijkheden zien zijn het voorveld van de GGZ en de begeleiding van de veel gebruikers van de huisarts. Die laatste doelgroep is in de werkdruk die de huisarts heeft een groot probleem. De PSF kan met name bij de ALK patiënt en de begeleiding van iemand met minder gezondheidsvaardigheden een grote rol spelen in de zorgvraag van de persoon.  

Waar denken we concreet aan? Meeschrijven aan een zorgpad ALK voor bij jou in de regio met vroeg signalering, het spreken van dezelfde taal en het gebruik van dezelfde verklaringsmodellen, afspraken over verdere diagnostiek en het opbouwen van het netwerk rond de ALK patiënt én elkaar kennen. Heb jij goede ervaringen of leuke projecten om te delen? Heb je meer informatie nodig om in de regio aan de slag te kunnen? Laat het weten via [email protected]