netwerk-intake.jpg
05 mei 2023

Terugblik op de netwerkbijeenkomst voor de regionale netwerken psychosomatiek

De aanleiding van deze online bijeenkomst op 13 april jl. was tweeledig; er kwamen geluiden vanuit de netwerken zelf om contacten te leggen en te versterken met andere regionale netwerken en daarbij sluit het thema tevens aan bij de huidige tendens: 'het gebeurt in de regio'. Het is (nog) niet geheel duidelijk wat dat dan is en welke partijen hierbij betrokken zijn; goed om het hier met elkaar over te hebben.

De NFP ziet hierin ook een belangrijke rol voor de NFP: om te verbinden, samenwerking te verduurzamen en als facilitator van de trends binnen de samenleving. Deze bijeenkomst is een eerste stap geweest om er achter te komen waar de verschillende netwerken nu staan en welke behoeftes zij hebben/delen.

De bijeenkomst werd gestart met een heldere, inspirerende presentatie van Prof. dr. Floortje Scheepers over de netwerkintake. Een intake die meer uitgaat van wat de client vertelt en veel minder gestuurd wordt door de zorgverlener. Klik hier voor alle stappen van de netwerkintake

Vervolgens was het erg waardevol om met alle deelnemers na te gaan bij welk regionaal netwerk zij zijn aangesloten en welke thema’s er voor hen spelen. Leuk om te horen dat sommige netwerken al hun 10 jarig jubileum vieren en anderen juist in de opstartfase zitten. Er werden ook nieuwe contacten gelegd tussen collega’s die nog niet in een netwerk zaten, maar dit wel overwogen.

Al met al een goede eerste stap naar de verbinding en een vervolg komt er in de nabije toekomst zeker!