05 mei 2023

Oproep digitale focusgroep behandeling bij jongeren met ALK

Namens de NVFK en de NFP voeren studenten van de Hogeschool Utrecht, Minor Kind in Beweging, een opdracht uit over diagnostiek en behandeling bij jongeren met ALK.

Er zijn afgelopen jaar door meerdere studenten meer dan 20 interviews afgenomen met kinder- en psychosomatische fysiotherapeuten met als doel het in kaart brengen van wat er in de praktijk wordt uitgevoerd aan diagnostiek en behandeling bij jongeren met ALK klachten. Momenteel zijn 2 groepen studenten bezig met de afronding van deze opdracht. Hiervoor organiseren deze studenten, gezamenlijk met de NVFK en NFP, een digitale focusgroep en wel op 23 mei van 20.00 – 21.30 uur. Alle kinder- en psychosomatische fysiotherapeuten, die jongeren met ALK behandelen, worden hierbij uitgenodigd! Zowel degenen die mee hebben gedaan aan de interviews als kinder- en psychosomatische fysiotherapeuten die hierin geïnteresseerd zijn.

De avond bestaat uit 2 delen:

  1. Een terugkoppeling van de voorlopige resultaten uit alle interviews. Hier is er tevens mogelijkheid voor vragen en toevoegingen.
  2. Input ophalen van aanwezigen zodat duidelijk wordt welke vorm het eindproduct (een informatiebron) moet krijgen zodat deze goed toepasbaar is voor de NVFK, NFP, kinder- en psychosomatische fysiotherapeuten in de praktijk. Belangrijke aspecten die naar voren komen is hoe je als fysiotherapeut met de behandeling van jongeren met ALK kan om gaan, competenties die nodig zijn en hoe samenwerking tussen bijvoorbeeld een kinder- en psychosomatische fysiotherapeut verloopt / zou kunnen verlopen. De vorm en inhoud van de te ontwikkelen  informatiebron is dus nog open en de studenten willen daarvoor graag de mening van de kinder- en psychosomatische fysiotherapeuten meenemen. Op deze manier kan het concrete eindproduct zo goed mogelijk aansluiten aan de behoefte van kinder- en psychosomatische fysiotherapeuten.

Wij, studenten en NVFK en NFP, nodigen u heel graag uit voor deze focusgroep. Deze zal dus digitaal via Teams plaatsvinden op 23 mei van 20u tot 21.30 uur. Wij zijn erg benieuwd naar uw visies en kijken uit naar het gesprek!

Als u geïnteresseerd bent en op 23 mei kan stuur dan een mailtje naar [email protected] en dan ontvangt u een mailtje met een uitnodiging voor een teams meeting.

Met vriendelijke groet,

Bente, Joanne, Esmee, Maddie, Jelle, Esmee, Luna, Beau (studenten Minor Kind in Beweging HU), NVFK en NFP.