logo-msg.jpg
23 februari 2023

MSG Science Netwerk capita selecta lezing: SOLK

Resultaten van de CORPUS studie

Op 7 februari 2023 verzorgde het MSG Science Netwerk een capita selecta webinar waarbij Hans Wortman een presentatie gaf over de gedane en lopende onderzoeken m.b.t. SOLK binnen de Huisartsengeneeskunde. Daarnaast presenteerde Margreet Wortman de CORPUS studie waarop zij zal promoveren. Margreet is naast klinisch epidemioloog ook psychosomatisch oefentherapeut.

De CORPUS studie bestaat uit verschillende onderzoeken met o.a. een procesevaluatie van de ervaringen en werkingsmechanismen van psychosomatische therapie (PST) bij Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) en een kosteneffectiviteitsstudie van psychosomatische therapie bij ALK.

Om er twee interessante resultaten uit te lichten:

  • Vanuit de procesevaluatie kwam naar voren dat het werkingsmechanisme van PST volgens therapeuten & patiënten de voortdurende afwisseling van psychosociale gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen ter bewustwording van lichaam-geest connectie is. Voorwaarden voor succes van de PST waren:
    • Goede patiënt- therapeut werkrelatie;
    • Constant zorgen voor op één lijn zitten (finding common ground) van therapeut en patiënt betreft verklaring klachten patiënt en psychosomatische aanpak.
  • Vanuit de kosteneffectiviteitsstudie bleek dat voor de totale groep ALK en de subgroep ernstige ALK de PST minder kost en effectiever is vergeleken met gebruikelijke zorg d.w.z. kosteneffectief. Dit gold niet voor de subgroep matig-ernstige ALK.

Voor ons als PSF zaten er zeker mooie inzichten in dit onderzoek, we hopen dat wij later in dit jaar jullie hier nog meer over kunnen informeren!

Ben je nieuwsgierig geworden? Hier vind je het artikel over de procesevaluatie.