02 februari 2023

Meewerken aan een internationaal onderzoek?

Een mooie kans om de psychosomatische fysiotherapie beter te kunnen profileren en te positioneren: voor een internationaal onderzoek, opgezet en uitgevoerd door de International Organization of Physical Therapy in Mental Health (IOPTMH), zijn wij op zoek naar enthousiaste, betrokken leden die kennis (en wat tijd) willen investeren.

Het onderzoek betreft een survey (12 vragen), waarbij 5 - 8 experts wordt gevraagd naar de visie op verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld de opleidingseisen, de huidige definitie van PSF en de inhoud van het psychosomatisch werken. In een 'ronde tafel bijeenkomst' (online) zullen de antwoorden op de vragen worden besproken en bediscussieerd. Er zal uiteindelijk 1 document worden opgesteld met de aanvulling of er door betrokkenen wel/geen consensus over de vraag is bereikt.

Deze onlinebijeenkomst is gepland op woensdag 15 maart 19:30 - 21:00, inclusief een gespreksleider.

Naast dat deze bijeenkomst informatie aanlevert aan de internationale organisatie, hopen wij ook op een interessant, inhoudelijk gesprek over de psychosomatische fysiotherapie met verschillende experts uit de praktijk!

Heb je interesse om mee te werken? Of heb je nog vragen? Mail naar [email protected]