nfp-knip.jpg
22 september 2022

Herverkiezen voorzitter NFP

Door Thirza Douglas

Komende november zit ik alweer vier jaar in het bestuur van de NFP. Het cliché is waar; wat gaat zo’n tijd snel! Met de presentatie voor Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF) over de geschiedenis psf voor de deur een ideaal moment om even terug te kijken. Ik heb de rol van de afgelopen voorzitters onderzocht voor mijn presentatie. Maar wat is mijn rol geweest in de NFP de afgelopen jaren? Ik trad aan in de periode dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) net de uitspraak had gedaan over fysio in de ambulante GGZ. We hebben toendertijd een prachtig document opgeleverd over de evidentie van de verschillende interventies binnen ons vak. Helaas toen nog een moment te vroeg, maar nu zijn alle ogen binnen de GGZ en de verzekeringswereld op ons gericht: kunnen wij wat betekenen in de wachtlijsten GGZ?

We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de herregistratie eis los te laten en dit uiteindelijk ook gedaan.

De beroepsinhoudelijke verenigingen zijn vanaf 2020 met het KNGF en Keurmerk in gesprek geweest over eenheid in de fysiotherapie, daar heb ik als voorzitter me hard voor mogen maken.

We hebben mee geschreven aan de richtlijn fysiotherapie bij Covid, met als eindproduct de presentatie op de DvdF. Verder denken we mee in het ACTION onderzoek bij UMCG.

De Samenwerking met oefentherapeuten, psychomotorische therapeuten en ergotherapeuten staat in de steigers. Fijne gesprekken waarbij we het eerste gezamenlijke congres al achter de rug hebben en de tweede via het NPi deze maand is. Belangrijke partijen die jullie allemaal in je dagelijks werk voorbij zien komen. Graag wil ik met deze partijen een kennisagenda opzetten en een opening maken voor een onderzoekslijn.

Met digitaal werken kwam intensivering van overleggen tussen KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen (bi’s). Deze waren zo fijn dat de ambitie tot het schrijven van 1 beroepsprofiel (BP) geuit is. Ik heb vanaf het begin in de Stuurgroep BP dit proces vorm gegeven.

En ik ben nog niet klaar, NFP is nog niet klaar! Ik zou graag als voorzitter het BP willen afronden om de implementatie in onze achterban te volbrengen.

Het inzetten van innovatieve zorg in de psychosomatiek is nog slecht van start, hier hebben we als NFP nog een taak te volbrengen die ik graag komende vier jaar oppak.

Verder wil ik de samenwerking nog verder intensiveren om het wetenschappelijk onderzoek en de kennislacunes uit het BP verder op te pakken. Hoe mooi zou het zijn als er een onderzoekslijn psychosomatiek komt?!

Ik ben in gesprek met allerlei partijen in de GGZ om passende zorg te bieden aan de doelgroep die in de eerste lijn zou kunnen blijven. Die deuren openen nu net, het zou top zijn als ze met dezelfde voorzitter nog even door kunnen praten en ontwikkelen.

Komend jaar zal er wisseling van de wacht zijn binnen het bestuur; Arwen Smit zal in voorjaar 2023 na twee termijnen aftreden als penningmeester en Annet Timmerman zal datzelfde voorjaar (of bij goede vervanging al in najaar 2022) aftreden. Wineke Snel is op dit moment met zwangerschapsverlof, ook haar termijn loopt voorjaar 2023 af en zij hoopt als kersverse mama het nieuwe bestuur te mogen leren kennen om dan nog tot herverkiezing of aftreden te bestluiten.


Genoeg reden voor mij als voorzitter om nog even door te willen. Stem jij ook voor op de Algemene Ledenvergadering op 11 november 2022?

Hartelijke groet, Thirza Douglas