npi-nieuwe-knip.jpg
21 oktober 2022

Symposium ‘Psychosomatiek – van wetenschap naar praktijk’

Afgelopen 17 september heeft het symposium Psychosomatiek – van wetenschap naar praktijk in Apeldoorn plaats gevonden.

Het is door NPI georganiseerd in samenwerking met VvOCM. Dit is de eerste editie waarbij de wetenschappelijke updates binnen ons vak aandacht kregen.

Thirza Douglas opent de dag met Rian Hesselink, namens VvOCM vervanger van Viola Zegers. In de ochtend kreeg het publiek onder andere een inkijkje hoe complex het is wetenschappelijk bewijs vinden voor effectiviteit van onze behandelingen. Interessant om weer meegenomen te worden in deze denkrichting. dr. Els van Westrienen, fysiotherapeut, docent en onderzoeker presenteerde resultaten van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) in de eerstelijn: vroegtijdige identificatie en blended behandeling bij de fysiotherapeut en POH-GGZ. Vervolgens nam dr. Jooske van Busschbach het woord. Zij is lector Bewegen, Gezondheid en Welzijn bij de hogeschool Windesheim, Zwolle en senior-onderzoeker bij het Rob Giel onderzoekcentrum, UMCG/RUG, Groningen.  Zij sprak over onderzoek over de relatie met het eigen lichaam: onderzoek naar diagnostiek, interventies en werkingsmechanismen gericht op lichaamsbewustzijn voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten in behandeling binnen de GGZ of daarbuiten.

Na de koffie kregen we een lezing via het scherm: door dr. Davy Vancampfort, fysiotherapeut, assistent professor aan de KU Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Onderzoeksgroep Aangepaste Bewegingsactiviteiten en Psychomotorisce Revalidatie. Hij sprak over Een gezonde geest heeft een gezond lichaam nodig: fysieke activiteit en fitheid bij personen met psychische problemen. Hier gaf hij in 3 stappen zicht op zijn onderzoeken: hij startte met een rationale, besprak de resultaten en maakte daarna de vertaalslag voor de klinische praktijk. Exact dát is het doel van dit symposium.

De middag werd gevuld door dr. Lineke Tak, psychiater bij Dimence, topklinisch multidisciplinair centrum voor aanhoudende lichamelijke klachten, Deventer. Over FNS: Functioneel neurologische stoornissen: behandelmogelijkheden en educatie. Dit deed zij samen met Else Ludden-Loman, fysiotherapeut bij Dimence en bij Solis Paramedisch Centrum, Deventer. Els nam filmpjes mee, waardoor de rol van de (psychosomatisch) fysio-/oefentherapeut in de behandeling van patiënten met functioneel neurologische stoornissen, nog meer ging spreken.  Annemarieke Fleming MA, Post MSc, gezondheidszorgpsycholoog BIG bij Reade, Amsterdam was de laatste boeiende spreker met Grip op vermoeidheid bij patiënten met chronische aandoeningen.

Thirza bij Symposium ‘Psychosomatiek – van wetenschap naar praktijk’