always-on---afroez--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
10 maart 2022

KNGF-Richtlijn Zelfmanagement gereed

Zelfmanagement is een steeds prominenter onderdeel van het vak fysiotherapie. Naast het (nieuwe) beroepsprofiel, waarin veel aandacht is voor dit onderwerp, geeft de nieuwe KNGF-richtlijn Zelfmanagement handvatten om het zelfmanagement van patiënten optimaal te ondersteunen. 

Belemmerende en bevorderende factoren bij patiënten omtrent zelfmanagement werden door therapeuten benoemd als knelpunten. Voor de wijze waarop je zelfmanagement kunt ondersteunen, inclusief specifieke strategieën zijn de antwoorden op deze knelpunten onderzocht. 

Werkgroeplid John Verhoef: “De richtlijn is intuïtief opgebouwd voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Deze volgt het proces van klinisch redeneren van diagnose tot en met therapie. Het generieke karakter draagt bij aan een breed en eenvoudig gebruik in de dagelijkse praktijk. De richtlijn is inzetbaar bij veel aandoeningen en voor professionals met verschillende niveaus van vaardigheden in het toepassen van zelfmanagementondersteuning.”  

Samen met de KNGF-richtlijn Oncologie (die binnenkort verschijnt) is de KNGF-richtlijn Zelfmanagement het resultaat van het project fysio- en oefentherapie Aanpak STroomlijning richtlijnen (FAST). Met deze pilot onderzoekt FAST een nieuwe manier van richtlijnontwikkeling, waarbij aanbevelingen voor aandoeningsoverstijgende onderwerpen ontwikkeld worden.  

De richtlijn Zelfmanagement is ontwikkeld in samenwerking met Amsterdam UMC en de VvOCM. Daarnaast hebben vele fysiotherapeuten (waaronder ook van de NFP en NVFG), oefentherapeuten, de Patiëntenfederatie, V&VN, en Ergotherapie Nederland bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn. 

Op 15 maart is de eerste online lezing over deze richtlijn en binnenkort is ook de e-learning beschikbaar. Bekijk de Richtlijn zelfmanagement.

Lees meer over het FAST-project.