kngf-standpunt-covid-19-eerste-lijn-groot.png
21 maart 2022

Herzien Standpunt COVID-19

Na het verschijnen van het vorige standpunt in juni 2020, is er meer inzicht en ervaring opgedaan over de fysiotherapiebehandeling van mensen met COVID-19 - ná ziekenhuisontslag of thuisdoorgemaakte COVID-19.

We ontvingen daarover ook veel informatie vanuit de vragenlijst die we in Fysio E-nieuws hebben verspreid, dank daarvoor! Er is meer evidentie over het klinisch beeld van patiënten, het beloop van de klachten en het herstel.

Daarom is het vorige standpunt aangepast of aangevuld op verschillende onderdelen:

  • Post-COVID-syndroom: meer aandacht voor patiënten met aanhoudende klachten.
  • Klinisch beeld en beloop: herziening van de beschrijving van het klinisch beeld en beloop, inclusief een beschrijving van de meest voorkomende aanhoudende klachten.
  • Klinimetrie: meetinstrumenten voor het diagnosticeren, monitoren en evalueren.
  • Fysieke belastbaarheid: up-to-date aanbevelingen voor de opbouw van de fysieke belastbaarheid.
  • Multidisciplinaire behandeling: indicaties voor een hart-vaat-long fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en geriatrie fysiotherapeut en indicaties voor oefentherapie, diëtetiek, ergotherapie, logopedie en indicaties voor overleg met de huisarts.
  • Stop-criteria: aanbevelingen over wanneer het therapeutisch proces afgesloten dient te worden.

Het standpunt is bedoeld om fysiotherapeuten praktische handvatten te geven voor het fysiotherapeutisch handelen bij deze doelgroep.
Dit standpunt is ontwikkeld op initiatief van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), in samenwerking met de Vereniging voor Hart-, Vaat-, Longfysiotherapie (VHVL), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Geriatrie (NVFG), Nederlandse Vereniging van Revalidatiefysiotherapeuten (NVRF), Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP), en andere beroepsgroepen, zoals onder andere het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en paramedische beroepsgroepen. Tenslotte zijn patiënten vertegenwoordigd door het Longfonds.

Bekijk het 'KNGF-standpunt Fysiotherapie bij COVID-19 Versie 3.0 'Aanbevelingen voor fysiotherapeutisch handelen in de eerste lijn' op het KNGF- Kennisplatform.