nfp-knip.jpg
04 maart 2022

Gezocht: deelname aan klankbordgroep herziening KNGF-richtlijn Hartrevalidatie

Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) start met de herziening van de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie uit 2011. De NFP is benaderd met de vraag of een psychosomatisch fysiotherapeut wil participeren in de klankbordgroep.

Leden van de klankbordgroep vertegenwoordigen het perspectief van hun eigen beroepsvereniging/organisatie met het doel dat de uiteindelijke richtlijn gedragen en geaccepteerd wordt door alle relevante secundair betrokken partijen. De specifieke taken van een klankbordgroepslid betreffen:  

  • kritisch meelezen en becommentariëren van de conceptdocumenten;  
  • zorg dragen voor de terugkoppeling van de stappen en besluiten die genomen zijn door de werkgroep en de klankbordgroep, naar hun organisatie.  

De klankbordgroep komt circa twee keer bijeen gedurende de periode maart 2022 tot augustus 2023, aangevuld met schriftelijke input- of commentaarrondes. De eerste bijeenkomst vindt plaats in april / mei 2022. Voor deelname aan de klankbordgroep stelt het KNGF een vacatievergoeding van € 150,- per klankbordgroep bijeenkomst beschikbaar. 

Wij mogen voor 1 april iemand aanmelden bij het KNGF. Heb je interesse en/of wil je meer informatie? Stuur dan voor 25 maart 2022  een mail naar Wineke Snel via communicatie@kngf-nfp.nl.