nfp-knip.jpg
16 juni 2022

Terugkoppeling bijpraatsessie NFP

Op 1 juni vond voor de tweede keer (online) de bijpraatsessie voor leden plaats.

De bestuursleden vertelden over lopende zaken uit het jaarplan. Daarna kregen we een update van Markwin van Veelen, de voorzitter van de schrijfgroep beroepsprofiel, en was er ruimte om een inhoudelijk gesprek te voeren over wat er in de update van het beroepsprofiel moet komen te staan.

We sloten de avond af met een oproep om je aan te melden als je bepaalde kennis en expertise hebt en graag meedenkt bij ontwikkeling van richtlijnen (bijvoorbeeld in een focusgroep).

Afgelopen 2 juni hebben alle leden de enquête ‘Psychosomatiek in kaart’ via de mail ontvangen zodat iedereen de kans heeft zich kenbaar te maken. Heb je hem nog niet ingevuld? Het kan nog tot 9 juli aanstaande via de link in het bericht van 2 juni 2022.