hu.jpg
25 februari 2022

Oproep afstudeeropdracht HU

Kwalitatieve studie naar de ervaringen van PSF-ers in de 1e lijn die het systeem betrekken in de behandeling van patiënten met angstklachten.

Ben jij gecertificeerd psychosomatisch fysiotherapeut in de 1e lijn en betrek je wel eens het systeem van patiënten met angstklachten in je behandeling? Doe dan mee met dit onderzoek!

Mijn naam is Leonie de Graaf en ik ben derdejaars master student Psychosomatische Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Voor mijn afstudeerthesis doe ik onderzoek naar de ervaringen van psychosomatisch fysiotherapeuten met het betrekken van het systeem bij de behandeling van patiënten met angstklachten.

In het beroepscompetentieprofiel van de Psychosomatisch Fysiotherapeut wordt beschreven dat een Psychosomatisch Fysiotherapeut het systeem waar nodig dient te betrekken in zijn behandeling (Mulders et al., 2009). Voor deze studie richt ik me specifiek op patiënten met angstklachten. Angststoornissen behoren tot de top tien ziekten van ziekten met de grootste ziektelast (GGZ Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen, 2021). In de Volksgezondheid Toekomstverkenning wordt voorspeld dat ook in 2040 de groep met psychische stoornissen de ziektegroep is waaraan het meest wordt uitgegeven (Hilderink & Verschuuren, 2018). In het statement Angst van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek wordt de invloed van het systeem op angstklachten erkend, maar niet beschreven hoe dit in het therapeutisch proces vorm krijgt (Van Ittersum et al., 2012).

Wat houdt meedoen in?

  • Een interview over je ervaringen omtrent het betrekken van het systeem bij patiënten met angstklachten
  • Het interview zal online plaatsvinden via MS Teams
  • Duur: ongeveer 45-60 minuten
  • Wanneer: februari/maart 2022. Dag en tijdstip in onderlinge afstemming.
  • Voor aanmelden of vragen kun je mailen naar: [email protected]

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Leonie de Graaf