ncp-logo-003.jpg
21 september 2021

Samenwerking met oefentherapeuten, ook in scholing over chronisch pijn

Vanuit de VvOCM is een landelijk Netwerk Chronisch Pijn (NCP) opgericht. Zij werken met het protocol chronische pijnpatiënten wat de basis vormt voor de uniforme behandelwijze van cliënten met chronische pijn (langer dan 3 maanden bestaande klachten), waarbij sprake is van manifeste of dreigende beperkingen van het algemeen niveau van functioneren. Om dit protocol uit te rollen (implementatie) geven zij cursussen hierover.

Omdat de NFP en de VvOCM veelvuldig de handen samen ineen slaan, leek ook hier een mooie samenwerking te kunnen ontstaan. Dit netwerk zorgt voor uniformiteit, kwaliteit en kennis-uitwisseling met betrekking tot behandeling bij patiënten met chronische pijnklachten, in de eerste lijn oefentherapie. Daar ligt een kans, moeten de voorzitter Thirza Douglas (NFP) en directeur Viola Zeegers (VvOCM) hebben gedacht; en daarom is er een pilot gestart om ook de psychosomatische fysiotherapeuten deel te laten nemen aan het netwerk.

Vanuit de NFP namen Annet en Arwen deel aan de scholing NCP, hier lees je hoe Annet dit heeft ervaren

'Dit resulteerde in het deelnemen van 3 psychosomatisch fysiotherapeuten bij de scholing NCP in november en december van 2020. Vanuit het bestuur, mocht ik (Annet) samen met Arwen deelnemen. Vanwege de corona maatregelen is er een hybride vorm gegeven aan deze keer scholen. En dat pakte erg goed uit.

Voor aanvang van de cursus, kregen we ruim op tijd literatuur en boeken tips. Hierdoor is het instap niveau voor kennis rondom chronisch pijn up to date en gelijk getrokken. De cursus bestaat uit 4 lesdagen. Daarnaast zijn er een aantal korte bijeenkomsten geweest om ons verder te ondersteunen in het eigen maken van het online programma. Later in 2021, vanwege de corona maatregelen, zijn de praktijklessen gegeven en stond het oefenen met echte casuïstiek centraal. Naast inhoudelijk bijspijkeren van kennis over pijn en kennis én vaardigheden over de aanpak bij deze doelgroep (motivational interviewing), is het de bedoeling dat je je capabel voelt in het gebruik van dit online programma. Ik schat in dat de ervaren psychosomatisch fysiotherapeut, dit wellicht ervaart als enige herhaling. De meerwaarde van samen zijn; ervaren therapeuten met de nieuwkomers en de kruisbestuiving van de oefentherapeuten met de fysiotherapeuten, is groot.

Mijn complimenten voor de docenten en hun aanpak. Deze cursus is vorm gegeven zodat je in de ervaring gaat, samen nabespreekt en veel technieken op jezelf betrekt. Zo waardevol! Wat ik daarnaast van grote meerwaarde vind, is het online programma wat geleerd wordt. Therapeuten die zich minder bekwaam voelen in eHealth, kunnen hier goed mee komen, omdat er vaak gelegenheid wordt geboden vragen neer te leggen bij de cursus of bij de webbouwers. De lessen zijn goed vorm gegeven en zorgen voor uniform werken. Deze manier van werken, zeker als meerdere stakeholders en collega’s dit kennen, helpt voor de aansluiting in de ketenzorg. Voor meer informatie verwijs ik naar Stichting Landelijk Netwerk Chronische Pijn.'