cover_adem--beweging---knip-website.jpg
29 november 2021

Boekentip: Adem & beweging, Diet Sijmons en Mariëlle Groenendijk

 Adem en beweging zijn actuele thema’s. In het werkboek Adem & beweging laten de auteurs je ontdekken hoe beide thema’s met elkaar verbonden zijn met inspirerende, lichaamsgerichte oefeningen en praktische adviezen voor alledag.

Ook komen anatomische achtergronden van het ademen aan bod. Adem & beweging stelt de ongestuurde adem centraal, ervan uitgaande dat het op den duur niet goed is voor lijf, geest en ziel om de adem te controleren en beheersen. Bij het rijkelijk geïllustreerde boek horen vijftien video’s.

Diet en Mariëlle - beide ademdocent - werken volgens de grondbeginselen van De ervaarbare adem van de Duitse adempedagoog Ilse Middendorf. In deze stroming laat je de adem toe in plaats van hem te controleren. We benaderen de adem in beweging en door ‘grepen’ en aanraking, bijvoorbeeld door de botten te bekloppen of onze holtes af te strijken. De stroming van Ilse Middendorf omvat overigens naast oefeningen ook behandelingen door een behandelaar. Adem & beweging richt zich op oefeningen en zelfbehandeling.

 Adembegrippen

Het boek gaat in op begrippen als eutonie, spankracht, beweeglijkheid van het middenrif en je laten dragen, alle voorwaarden voor een stromende adem. We onderscheiden zowel verschillende ademruimten als meerdere ademrichtingen. In dit ademgerichte lichaamswerk is de innerlijke adem een belangrijk begrip, de zuurstofvoorziening door het bloed naar de cellen. De innerlijke adem onttrekt zich aan ons bewustzijn, maar we kunnen zijn werking ervaren door in beweging de adem toe te laten en vervolgens naar binnen te keren. Daarmee lichten we een tipje op van de sluier die over ons bewustzijn hangt. Klachten en patronen komen dan in een ander licht te staan. Oud zeer, angst en verdriet vinden een bedding.

 Doe je lijf een plezier

In het bewegen op de adem kun je je spontaniteit weer terugvinden. In Adem & Beweging lees je dat er altijd een beweging of oefening is om je stemming te verbeteren en je fysiek en mentaal fitter te voelen. Het is zo eenvoudig om je lijf een plezier te doen. Intussen wordt je adem vrijer, vergroot je je lichaamsbewustzijn en ervaar je meer innerlijk evenwicht en veerkracht.

OVER DE AUTEURS

Diet Sijmons (1947, adempedagoog), werd dertig jaar geleden gegrepen door De ervaarbare adem. Sindsdien volgde ze verschillende opleidingen in Duitsland. Inmiddels heeft ze honderden mensen individueel en in groepsverband begeleid naar meer lichaamsbewustzijn een vrijere adem en meer fysieke en psychische veerkracht. www.adembewust-dietsijmons.nl

Co-auteur Mariëlle Groenendijk (1968, ademdocent) raakte in 2012 tijdens een meditatieretraite met haar adem in de knoop. Ze kwam als cliënt bij Diet Sijmons en volgde bij haar een intensief  scholingsprogramma. Mariëlle geeft ademles in het hoger onderwijs, ondersteunt organisaties en bedrijven met het online Ademkwartiertje en zet het ademwerk in bij bewoners van een verzorgingshuis. www.ademenmetmarielle.nl

Diet Sijmons & Mariëlle Groenendijk: Adem & beweging. ProBook, Utrecht; 216 pagina’s, paperback;

€ 39,90. ISBN 978-94-93226-57-9, te bestellen via: www.adembewust-dietsijmons.nl / www.ademenmetmarielle.nl of Bol.com