24 juni 2021

Boekentip: De Emotionele Mens

- ADVERTENTIE -

In dit nieuwe boek rekent Ad Vingerhoets af met het idee dat emoties alleen maar gevoelens zijn, die vaak ook nog eens de oorzaak zijn van veel ellende en problemen.

Integendeel, hij laat zien dat ze ons denken en beslissen, ons gedrag, en soms zelfs ook sommige fysiologische processen in positieve zin beïnvloeden. Zodat we adequater kunnen reageren op allerlei, voor ons belangrijke, situaties. De evolutie heeft ons juist met allerlei emoties uitgerust om problemen te voorkomen of op te lossen.

Sommige emoties (bijv. angst en walging) waren/zijn letterlijk van levensbelang, voor anderen geldt dat ze essentieel zijn voor ons sociale en morele functioneren (bijv. schaamte, spijt, schuld, ontroering, morele walging). We kunnen deze emoties zelfs zien als de basis van ons morele kompas.

Na twee hoofdstukken, waarin hij uitlegt wat emoties zijn en doen, besteedt hij in elf hoofdstukken aandacht aan een aantal specifieke emoties. Van empathie, angst, boosheid, spijt, en schaamte tot jaloezie, heimwee, walging, en positieve emoties als trots en hoop.

Hoe deze emoties ons van nut zijn en hoe zij ook in belangrijke mate bepalen wie wij zijn illustreert hij aan de hand van zeer herkenbare voorbeelden uit het bedrijfsleven, de sport, de gezondheidszorg, de marketing en de rechtspraak.

Voor nadere toelichting of interviewaanvragen: vingerhoets@tilburguniversity.edu

Bekijk Science Café - Emoties: zoveel meer dan gevoelens - Studium Generale - Tilburg University waar dhr Vingerhoets de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent het nut van menselijke emoties deelt en pleit voor een herwaardering van de emotionele mens.